Instruktørmøder

Instruktørmøder

Din instruktørgruppe skal mødes mindst 2 gange inden Madskolen afholdes:

 • Så I kan lære hinanden at kende
 • Får forventningsafstemt
 • Træffer lokale aftaler
 • Fordeler opgaver og ansvar

Møder i instruktørgruppen kan med fordel kombineres med hhv. det obligatoriske virtuelle instruktørmøde (se nedenfor) og besøg på skolen.

 

LANDSDÆKKENDE VIRTUELLE INSTRUKTØRMØDER

Forud for sommerferiens Madskoler afholder vi 3 landsdækkende virtuelle instruktørmøder, hvoraf ét er obligatorisk for alle, ét er målrettet nye instruktører mens ét afholdes umiddelbart inden Madskoler starter. Nærmere beskrivelse af de enkelte møder nedenfor.

 

Datoer for landsdækkende virtuelle instruktørmøder:

 • Møde for NYE instruktører: 29. april kl. 19.00-20.00 
 • Møde for ALLE: 26. maj 13.30-15.00 (obligatorisk)
 • Opsamlende møde for ALLE: 18. juni kl. 19.00-19.45

Forud for efterårsferiens '3 dage med Madskoler' afholdes tirsdag i uge 41 kl. 19.00-20.00 et landsdækkende virtuelt møde.

 

Spørgsmål vedr. instruktørmøderne kan stilles på madskoler@4h.dk.

 

PRAKTIK i forhold til de landsdækkende virtuelle møder

 • Det er IKKE nødvendigt at tilmelde sig møderne.
 • En uge inden instruktørmøderne afholdes, indsættes på denne side et link til Teams, hvorfra man kan tilgå mødet.
 • Link til Teams sendes også per mail senest dagen inden afholdelse.
 • Har du ikke prøvet at bruge Teams før, kan du hente vores guide her.

 

Vedr. Instruktørmøde for NYE instruktører
Er du ny Madskoleinstruktør vil vi gerne invitere dig til et kort virtuelt møde, hvor vi du får en introduktion til Madskoler og partnerne bag. Er du blevet instruktør efter mødet er afholdt, kan du se en optagelse af mødet herunder.

 

Vedr. Instruktørmøde for ALLE instruktører (obligatorisk)

Til dette obligatoriske møde anbefaler vi, at I benytter muligheden og samtidig mødes lokalt i instruktørgruppen og ser med sammen. Tidligere instruktører melder tilbage, at dette er en fordel, da I dermed kan følge op på informationerne fra mødet og få påbegyndt den lokale planlægning.


Kan du ikke deltage, imens vi sender live, forventer vi, at du ser optagelsen, der lægges på denne side efterfølgende.

 

Opsamlende instruktørmøde lige inden sommerferien for ALLE

Til dette møde står holdet bag Madskoler klar til at afklare eventuelle sidste tvivlsspørgsmål.

 

Del 1 - For nye instruktører

Hent præsentationen her.

 

Del 1 - For tidligere instruktører

Hent præsentationen her.

 

Del 2 - Instruktørmøde for alle

Hent præsentationen her.

Opsamlende instruktørmøde lige inden sommerferien for ALLE

Hent præsentationen her.