Praktisk information

Praktisk information

 

Aldersgrænse

Den officielle aldersgrænse for Madskoler er 8-12 år. På enkelte Madskoler vælger de frivillige at åbne op for børn, der er yngre / ældre. Hvorvidt der åbnes op er altid en vurderingssag, hvor hensynet til hele børnegruppen, såvel som de frivillige vægter højest.

 

Hvor og hvornår?

Madskoler foregår i dagtimerne mandag til fredag. Det præcise tidsrum, de enkelte Madskoler afholdes, besluttes af de frivillige instruktører. Langt de fleste Madskoler afholdes mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 15.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes fredag eftermiddag/aften.
Senest en uge inden de enkelte Madskoler afholdes, udsender de frivillige et deltagerbrev med nærmere information.
Madskoler afholdes primært i skolesommerferien og er som regel baseret i et skolekøkken.

 

Aktiviteter på en Madskole

På alle Madskoler er madlavning, motion og familiearrangement faste elementer. Derudover kan de enkelte frivillige på Madskoler vælge hvorvidt, de vil tage børnene på en ekskursion. Målet med ekskursionen er, at børnene oplever fødevarer i kæden fra jord til bord. Den går som regel til en dansk jordbrugs- og/eller fødevarevirksomhed. Det kan være et landbrug, en større kantine, en fødevarefabrik, et grønttorv eller lignende. Madskolen indeholder herudover undervisning i ernærings- og sundhedsrelaterede emner, der tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger.

'3 dage med Madskoler' afholdes, som navnet indikerer, over tre dage i dagtimerne (kl. 9.00-15.00) i de kortere ferier (typisk vinterferier og efterårsferier). På '3 dage med Madskoler' er der ikke et familiearrangement.

 

Følgende elementer er en del af alle Madskoler:

  • Madlavning
  • Daglig motion
  • Ernæringslære

Priser

Deltagerprisen på Madskoler holdes på et lavt niveau takket være vores frivillige instruktører.

Prisen for at deltage på en Madskole / Etnisk Madskole / Ungdomsmadskole indeholder følgende:

  • Mad og drikke hele ugen
  • En flot opskriftsamling
  • Et forklæde (obs: udleveres ikke på '3 dage med Madskoler')
  • Medlemskab af 4H for resten af året (har en værdi à 200 kr. og gælder fra første dag på Madskolen)
  • Og vigtigst af alt: En masse gode oplevelser!

Almindelig Madskole

5 dage. Afholdes i sommerferien

Pris: 570 kr. inkl. moms

Ungdomsmadskole

5 dage. Afholdes i sommerferien

Pris: 670 kr. inkl. moms

Etniske Madskoler

4 dage. Afholdes i sommerferien

Pris: 245 kr. inkl. moms

3 dage med Madskoler

3 dage. Afholdes i efterårs- og vinterferien.

Pris: 370 kr. inkl. moms.

Tilmelding og betaling er sammenfaldende. Vær venligst opmærksom på, at der ved tilmelding til alle Madskoler pålægges et administrationsgebyr på 25,00 kr.

 

Eksempel på ugeskema
Programmet og mødetiderne på de enkelte Madskoler varierer alt efter de frivillige instruktørers ønsker og interesser. Du kan se et eksempel på et ugeprogram herunder. De præcise mødetider for de enkelte Madskoler, kan ses på tilmeldingssiden.

 

Skemaet herunder viser, hvordan fordelingen af ovenstående elementer kunne se ud på en uges Madskole.

 

Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Velkomst, formiddagssnack og navneleg

Tilberede og spise morgenmad

Tilberede og spise morgenmad samt smøre madpakker

Tilberede og spise morgenmad

Tilberede og spise morgenmad

Undervisning

Undervisning

Ekskursion*

Tilberede frokost

Tilberede og spise frokost

Tilberede og spise frokost

Opsætning af plancher og pynte lokaler

Undervisning

Fysisk aktivitet/leg

Fysisk aktivitet/leg

Spise frokost med undervisning

Fysisk aktivitet/leg

Undervisning


Forberede madpakker til onsdag

Undervisning og fysisk aktivitet

Madlavning til forældrearrangement

Tilberede og spise mellemmåltid

Tilberede og spise mellemmåltid

Undervisning samt tilberede og spise mellemmåltid


Forældrearrangement*

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag
     

 

 

Ekskursion er ikke et krav, men en mulighed, hvis dette kan planlægges forsvarligt at instruktørerne. Alternativt kan de tage på tur til en nærliggende park, spille rundbold og spise madpakker, eller de kan eksperimentere videre i køkkenet.

Om Madskoler

Her kan du læse meget mere om Madskoler som koncept, hvem der står bag og de forskellige skoletyper vi udbyder!