Samarbejdspartnere og sponsorer

Samarbejdspartnere og sponsorer

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000

4H modtager alle indtægter (deltagerbetaling) fra børnene, som går til de enkelte Madskolers gennemførelse. Hverken REMA 1000 eller Landbrug & Fødevarer har på nogen måde andel i indtægterne. REMA 1000 og Landbrug & Fødevarer støtter 4H med midler og arbejdskraft til projektet, således at 4H kan gennemføre så mange Madskoler som muligt. Både REMA 1000 og Landbrug & Fødevarer støtter Madskoler som en del af deres CSR-arbejde, idet de ønsker at støtte op om, at børn lærer om sund mad, kost og motion.

Se vores samarbejdspartnere, sponsorer og ambassadører.

4H

Agro Food Park 15
Skejby
8200 Århus N

Tlf.: 78 78 01 28

Hjemmeside

Landbrug & Fødevarer

Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V

Tlf.: 33 39 40 00

Hjemmeside

REMA 1000

Marsalle 32
8700 Horsens
Tlf.: 88 81 60 00

 

Hjemmeside

 

Øvrige samarbejdspartnere og sponsorer

Madskoler er støttet af samarbejdspartnere og sponsorer, som er med til at sprede budskabet om Madskoler.

Fødevarestyrelsens mål er at sikre børn og voksnes sundhed, oplyse om sunde madvaner og beskytte forbrugerne mod vildledende markedsføring af fødevarer.

 

Hos Madskoler tager vi udgangspunkt i de officielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen, når vi planlægger aktiviteter og undervisning til Madskoler. Vi er rigtig stolte af det langvarige samarbejde, vi har med Fødevarestyrelsen.

Besøg Fødevarestyrelsens hjemmeside her

Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneri har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. Dette gøres bl.a. ved at:

  • Synliggøre det danske gartnerierhverv for herigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet
  • Styrke gartnerierhvervets omdømme
  • Sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål
  • Videreudvikle det danske gartnerierhverv – med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov

Dansk Gartneri er en frivillig medlemsorganisation, der fungerer som forum for en konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets "stakeholdere". Dansk Gartneri vægter nærhed og synlighed til medlemmerne højt.

Besøg Dansk Gartneris egen hjemmeside her

Besøg Sæsons egen hjemmeside her

Danske Æg sponsorerer Madskoler, så vi hvert år kan lave lækre retter med æg med børnene. Ud over at lave mad med æg lærer børnene på Madskoler også om æggets egenskaber.

 

Danske Æg er en forening, hvis medlemmer er andre foreninger, herunder ægproducenter samt virksomheder inden for ægbranchen.

 

Danske Æg’s formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor danske og udenlandske myndigheder, andre organisationer via Det Danske Fjerkræraad samt at fremme produktion og afsætning af danske æg og ægprodukter. En række opgaver indenfor blandt andet bekæmpelse af fjerkræsygdomme, miljøforhold med videre er henlagt til løsning via Det Danske Fjerkræraad.

Besøg Danske Ægs egen hjemmeside her

Hvert år bidrager F&H of Scandinavia til, at Madskoler kan forkæle vores fantastiske frivillige instruktører med en gave efter Madskolers afholdelse.

 

F&H of Scandinavia er Skandinaviens førende Brand og Trading House inden for Kitchen, Living, Dining til kundesegmenterne dagligvarehandel, faghandel og B2C. Innovation er i hele koncernen omdrejningspunktet i alle sammenhænge, ved at man konstant udvikler, finder og markedsfører nye produkter i nye former og materialer. Sortimentet byder på mere end 7.000 forskellige varer fordelt på flere end 30 stærke brands, herunder Kähler, Södahl, Blomsterbergs og Margrethe-skålen. Koncernen har hovedsæde i Danmark og har afdelinger i Sverige, Norge og Kina. I alt er der 230 medarbejdere, der hver dag arbejder ud fra kerneværdierne innovation, kompetence, kvalitet, ordentlighed og engagement.

Besøg F&Hs egen hjemmeside her

Danmarks Fiskeriforening PO er en af Madskolers sponsorer, og vi har selvfølgelig fokus på, at børnene laver en lækker ret med fisk og lærer en masse om fisk, mens de er på Madskole.

 

Danmarks Fiskeriforening PO har til formål at påvirke branchens image positivt, samt at få danskerne til at spise mere af sæsonens vildtfangede danske fisk.

Besøg Danmarks Fiskeriforening POs egen hjemmeside her.

Lehnsgaard støtter Madskoler med deres lækre rapsolie, som benyttes i madlavningen på Madskoler.

 

Lehnsgaard – Bornholms Oliemølle A/S producerer koldpresset rapsolie af høj kvalitet. Desuden producerer Lehnsgaard sennep samt en række specialiteter. 

Alle råvarerne er dyrket og forarbejdet på Bornholm.

Besøg Lehnsgaards egen hjemmeside her

Madskoler bliver sponsoreret af Mejeriernes Skolemælksordning, hvorfor børnene kan få mælk til frokosten hver dag på Madskoler.

 

Mejeriernes Skolemælksordning administreres af Mejeriforeningen, som er brancheorganisation for de danske mejerier. Der er ca. 1.350 eller 71% af landets skoler med i ordningen, der blev startet som et pilotprojekt i 1991. Formålet var og er at give børn sunde drikkevaner og skabe en skolemælksordning, der gør det let og enkelt for skolerne, forældrene og for eleverne at få mælk i skolen.

 

Mejeriernes Skolemælksordning står for alt det praktiske med tilmelding, betaling, EU-tilskud, mælketasker, køleskabe, levering og ændringer i bestilling.

Besøg Mejeriernes Skolemælksordnings egen hjemmeside her

Tamaco støtter Madskoler med produkter af mærket FRILANDSGRIS fra Peter & Lene og Nielli og Tommy. De lækre produkter af gris laver børnene til smagfulde retter på Madskoler.

 

Læs mere om Tamaco her.

 

Madskoleambassadører

En række Madskole-ambassadører er med til at sælge det positive budskab om Madskoler.

”Vi er glade for, at nogle vigtige nøglepersoner på fødevare- og sundhedsområdet har valgt at stå som ambassadører for det, der foregår ude på Madskoler. Det, at de mener, der er kvalitet i Madskoler betyder meget, og vi er særligt glade for de mange positive ord, de spreder om Madskoler,” siger Madskolekoordinator Line Damsgaard.

 

Enhedschef for Bæredygtig Mad og Sundhed, Fødevarestyrelsen

 

Når børn er med i køkkenet, kan der ske forunderlige ting. Køkkenet kan være en kulinarisk legeplads, hvor børnene kan få lyst til at smage nye råvarer, prøve nye køkkenfærdigheder, ja, måske endda opfinde helt nye retter. Under de rette forhold kan de blive små madinnovatører. Men vi kender det alt for godt - i en travl hverdag med mange aktiviteter i familien er det ikke altid, at der er tid eller måske rettere overskud til, at børnene får mulighed for at være med. Og slet ikke på en legende facon.

 

Netop derfor er jeg begejstret for Madskoler. Her er der både tid og overskud til, at børn og unge får lov til at lege i køkkenet. Gennem leg opstår de gode oplevelser, den gode mad, måltidet og fællesskabet.

 

Det børnene forhåbentlig også får med hjem, er nye madlavningskompetencer og viden om den mad de spiser og mere generel viden om sund og klimavenlig mad. Når børn oplever begejstringen ved at tilberede og dele et måltid, sår vi små frø til en fremtid, der også indbefatter interesse for og lyst til at gå i køkkenet.

 

Jeg er glad for at være ambassadør for Madskoler, da vi i Fødevarestyrelsen arbejder for at fremme sundere og mere klimavenlige madvaner – og vi ved, at en af vejene dertil går gennem gode kompetencer i køkkenet. Vi arbejder målrettet med sundere mad i daginstitutioner og skoler via forskellige initiativer, f.eks. ved at lave anbefalinger til professionelle køkkener og køkkenfagligt personale. Vi arbejder også med undervisningsmateriale, hvor vi har fokus på at koble sund mad og pædagogik, dvs. at børnene både får kendskab til råvarerne og sunde og klimavenlige spisevaner.

Der er behov for mange og forskelligartede indsatser for at sikre, at børn får sundere og klimavenlige madvaner. Og for at komme i mål skal vi alle gøre en indsats. Madskoler tager afsæt i det, børnene ved og kan og tilbyder oplevelser med mad, måltider og fællesskab. Dermed styrker vi børnenes kompetencer til at kunne vælge og tilberede den gode, sunde og klimavenlige mad.

Charan Nelander er direktør for Komiteen for Sundhedsoplysning

Hvem gider lave mad, man ikke selv kan li’ – det kunne man spørge sig selv om? Hvor tit er det, at vi som forældre går i køkkenet og laver mad, vi ikke selv bryder os om? Dette skal vi huske, når vi gerne vil have børnene med i køkkenet.

Det er inspiration og motivation, som skal lokke børnene til at være aktive i køkkenet – her er det ligegyldigt, om det er pandekager, koldskål, falafel eller frikadeller, de inspireres til at lave – bare vi får dem med i køkkenet. For når børn og unge selv lærer at lave mad, øges chancerne for, at de træffer sundere madvalg.

Voksenfornuft er ikke vejen frem, hvis vi skal få børn til at interessere sig for, hvad de spiser. I stedet skal vi tale til børnenes sanser. Gode ingredienser, smag, duft og madglæde er af stor betydning for vores sundhed, trivsel og livskvalitet. Derfor er det gennem sanserne, at vi skal gøre børn nysgerrige, så de får lyst til at smage nye ting og selv give sig i kast med potter, pander og gode råvarer.

Mange børn kan faktisk godt lave mad, og de synes oven i købet, det er sjovt! De vil rigtigt gerne kokkerere – særligt hvis deres voksne ikke blander sig for meget eller ligefrem overtager styringen i køkkenet. Så vi voksne skal i langt højere grad end hidtil blande os udenom og lade børnene tage styringen i køkkenet – i hvert fald engang imellem. Det kan der nemlig komme nogle spændende madvalg ud af. Desuden kan det inspirere familierne til, at de – i højere grad end hidtil – vender tilbage til selv at tilberede mad, der både smager og nærer.

Madskoler er et af de rigtige gode initiativer, hvor børnene finder ud af, at det er sjovt at være i køkkenet, og forældrene finder ud af, at langt de fleste børn vil og kan selv – uden at brænde køkkenet af.

Ghita Parry er formand for Kost & Ernæringsforbundet.

 

Madskoler tager børns åbenhed og nysgerrighed og lærelyst alvorligt. På Madskoler lærer børnene vigtige kundskaber, der ikke kun handler om mad og måltider, men også om socialt samspil og fællesskab.

 

Mad og måltider er kernepunkter i vores hverdag og i vores sundhed. Børn, der kan lave og servere god og sund mad, har gode forudsætninger for at få et godt hverdagsliv. Måske kan de også lære forældrene en ting eller to om god mad, om nye retter, madspild og økologi? Og måske får flere børn interessen for at søge en uddannelse og karriere som kost-, ernærings- og sundhedsfaglig. Vi har brug for alle de dygtige hænder og hoveder, vi kan få.

 

Som formidler af fællesskaber har mad og måltider en helt unik kvalitet. Vi lærer noget om os selv og om hinanden, når vi laver mad sammen. Vi lærer noget om vores egen kultur og om andre kulturer. Vi giver noget videre og udvikler os, når vi spiser sammen.

 

Alt det kan jeg kun bakke op om, og derfor er jeg en glad ambassadør for Madskoler.

Projektkoordinator/ Ph.D. i Human Ernæring, Kræftens Bekæmpelse

 

Børn skal have fingrene i farsen

"Helst så jeg at Madskoler var helt overflødige – det er jo en mærkelig udtalelse fra en nyslået madskole-ambassadør. Visionen må være, at alle børn får elementære madlavningsfærdigheder med hjemmefra sammen med lysten til at smage ny mad og forudsætningerne for at kende og sætte pris på sund og lækker mad.

Men verden er at lave. For ikke så længe siden så jeg tv med Jamie Oliver på mission for at forbedre skolemaden i USA. Verdens mægtigste land, med de ”mægtigste” mennesker, men med det mindste kendskab til mad. Tænk engang, skolebørnene kendte ikke tomater og vidste ikke hvordan en kartoffel så ud. Men når det kom til ketchup og pommes frittes, så var de helt med igen. Måske er det noget jeg bilder mig ind, men så galt står det alligevel ikke til i Danmark – eller gør det?

Hvis videnskabelige undersøgelser kunne vise en direkte sammenhæng mellem ringe kendskab til mad og risikoen for svær overvægt, burde vi piske hele befolkningen med porrer indtil, de kendte navnene på alle grønsager!

Men den slags porre-pædagogik er jeg alligevel ikke tilhænger af. Så er madskoler meget bedre. Et af de pædagogiske kneb Jamie benyttede var netop, at lære cremen af amerikansk ungdom, hvad maden kommer af og hvordan de selv kan lave mad. Han lærte også børn at smage på maden.

Belønningen ved at kunne lave mad til andre er mere end dobbelt. Der er både stolthed ved at mestre teknikken, glæden ved at kunne glæde andre med et dejligt måltid mad og kunne spise det sammen med dem. Maderkendelser og gode oplevelser med at lave og smage mad, gør børn sultne på god og sund mad. Madskoler kan give sjove og lærerige oplevelser og kompetencer for livet!

Derfor er jeg Madskole-ambassadør!"

Julie Hey er madskribent og kogebogsforfatter.

 

Hvor kommer brødet fra? Hvad er ramsløg, skyr og havtorn? Hvilke råvarer er sunde? Hvilke bliver man stærk af og hvilke giver god energi?

 

Børn har mange spørgsmål, og de søger hele tiden svar. Men svaret på disse vigtige spørgsmål og viden derom fås ikke kun ved at læse "Besøg på Bondegården" eller "Lotte køber ind". Nej, der skal handles og der skal laves mad - og derfor er Madskoler et fantastisk tilbud til børn som, på en sjov og aktiv måde, vil lære mere om råvarer og madlavning - og samtidig møde en masse nye madvenner.

 

Den nordiske madbølge er over os, og vores dygtige madskribenter og kokke gør alt for at informere os om det nye nordiske guld i form af planter, korn, urter, bær, kerner og andre sunde råvarer, som findes i naturen rundt om os. Så hvorfor ikke give den viden videre og lære børn at passe på, men også at bruge naturen og alle de værdifulde råvarer, som findes derude. Madskoler gør meget ud af at vise børnene, hvor maden kommer fra og hvordan de danske råvarer på en sjov måde trylles om til sunde retter i køkkenet. Børn elsker at være med i køkkenet og hjælpe til, og hvem er ikke altid glad for en ekstra hjælpende hånd i køkkenet - også selv om den er lille.

 

Gennem mit arbejde som madskribent ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne dufte, se, røre og smage på alle de spændende råvarer, som vi bruger i det danske køkken, og den egenskab og mulighed er jeg glad for, at Madskoler er med til at give videre til fremtidens dygtige og interesserede madskribenter og kokke.

Lars Sonne Hansen er højskolelærer og tidligere forstander på Suhrs Madakademiet

 

Børn og unge har lyst til og brug for at lære at lave mad - og til at spise den sammen.

At lave mad er både kreativt og håndgribeligt og kan være en vigtig afkobling fra mere teoretisk læring. Det efterfølgende måltid rummer både sociale og sanselige oplevelser – og så er der masser af kultur og historie knyttet til den mad vi spiser.

Derfor er det vigtigt at vi har Madskoler – et lystbetonede tilbud til børn og unge der vil lære at lave mad.


At kunne lave mad handler om andet og mere end at kunne følge en opskrift. På Madskoler kan børn og unge hakke, snitte, bage, koge og stege - eksperimentere, smage og lege med maden.

 

Gennem at lave mad sammen, får de også forudsætninger for at leve et godt liv med sanselige oplevelser og nydelse. Og kan man lave mad, kan man også være med til at sundere madvaner og sikre mindre madspild. Så det er bare om at komme i gang med at finde den nærmeste Madskole – eller starte en ny i nærhed af dig!

Formand for Foreningen for Madkundskab