Madskoler får et uddannelsesløft

Madskoler får et uddannelsesløft

Til sommer slår Madskolerne for 9. gang køkkendørene op til en unik uge med madlavning, motion og sundhed for landets skolebørn. Madskolerne har i år indledt et nyt samarbejds-projekt med studerende fra pædagog assistent- uddannelsen, som med deres engagement og evner skal ud på skolerne og 1.500 madglade børn. Læse pressemeddelelsen her.

- Madskolerne kommer op i en helt anden liga i år!

Sådan konstaterer madskolekoordinator Line Damsgaard fra Landbrug & Fødevarer og 4H.

Hun ser et stort potentiale i et nyt projektsamarbejde mellem Madskolerne og de Pædagogiske Assistentuddannelser.

Det nye projekt betyder, at der oprettes ca. 25 ekstra Madskoler oven i de eksisterende godt 90 skoler. Omkring 1.750 børn i alderen 8-12 år forventes dermed at deltage på en Madskole i 2012.

 

Konkret indebærer samarbejdet, at de studerende kommer ud på skolerne og oplever, hvordan maden kan bruges som pædagogisk redskab. Forud for det indgår Madskolerne i en periode som en del af undervisningen, så pædagogassistenterne kan dygtiggøre sig i formidling gennem mad og måltider.

- Vi forventer, at det kan give et kæmpe løft til de 25 skoler, hvor de studerende kommer med, og at børnene kommer ud og oplever nogle meget kompetente og engagerede undervisere. Så det er en rigtig spændende konstellation, siger Line Damsgaard.

 

Nordea-fonden støtter med 1,5 mio. kr.

Madskolerne afholdes primært i skolernes sommerferie, og er henvendt til børn i 8-12-års alderen. Ideen er at give børn og unge viden om sund mad, kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde, så børnene har lyst til at fortsætte de gode takter, når Madskolen slutter.

Det nye samarbejdet er blevet en realitet med støtte fra Nordea-fonden – i alt har fonden givet 1,5 mio. kr. over tre år.

- Vi håber, at projektet vil inspirere og løfte de pædagogiske assistenters arbejde med mad og sundhed, og samtidig stimulere mange børn og unge og deres familier til at lave lækker, sund og varieret mad og få indsigt i, hvor fødevarerne kommer fra,” siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv, og har tidligere støttet de Etniske Madskoler med 300.000 kr . 

 

Flere uddannelser på sigt

I 2012 vil fem uddannelsesinstitutioner i henholdsvis Greve, Rønne, Kolding, Viborg og Horsens blive inddraget. Med tiden er ambitionen, at flere af institutionerne kommer med.

 

I Landbrug & Fødevarer og 4H ses der meget frem til samarbejdet, og på sigt håber koordinator Line Damsgaard på, at det måske kan udbredes til andre grene af uddannelsessystemet.

- Min helt store drøm er, at vi måske på sigt kan inddrage læreruddannelsen, ernærings- og sundhedsassistenter og måske idrætsstuderende. Vi vil gerne udvikle os, og jeg tror på, at samarbejde kan løfte kvaliteten på Madskolerne såvel som på uddannelsesinstitutionerne.

Af samme grund håber Line Damsgaard, at der i fremtiden kommer sikkerhed omkring finansieringen af Madskolerne. Tidligere modtog Madskolerne knap 1 mio. kr. årligt via landdistriktsmidlerne, men med finansloven for 2012 bortfaldt disse midler.

- De midler vi har fået i støtte via Nordea-fonden finansierer det nye projekt. Men midlerne til at gennemføre de ca. 90 Madskoler med frivillige som instruktører, tager vi i år fra kistebunden, som dermed tømmes. Derfor håber vi på, at der kommer en løsning på at holde driften af skolerne i gang fremadrettet, siger Line Damsgaard.

 

Madskolerne arrangeres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med 4H.

 

Fakta om madskoler

 

 • Madskolerne henvender sig til unge på 8-12 år.
 • Madskolerne afholdes i skolernes ferier – sommer- og efterårsferier.
 • Madskolerne har eksisteret siden 2004, og i alt har 7.000 børn og 1.700 frivillige deltaget i Madskoler i den periode.
 • I 2011 blev der gennemført ca. 90 Madskoler spredt rundt i hele landet, og omkring 1.400 børn deltog.
 • Formålet med Madskolerne er at give børn og unge viden om mad, måltider og ernæring på en sjov, lærerig og aktiverende måde.
 • I evalueringen af Madskolerne 2011 fortæller 87 pct. af forældrene, at deres barn har fået større interesse for at lave mad derhjemme, efter at have været på Madskole.
 • 84 pct. fortæller, at deres barn har smagt på nye fødevarer under Madskolen.
 • 52 pct. af forældrene svarer ja til, at deres børn skal have fast maddag hjemme som et resultat af deres deltagelse på Madskolen.
 • Landbrug og Fødevarer står sammen med de lokale 4H foreninger for afholdelse af Madskolerne.

  Fakta om Nordea-fonden
  Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden støtter bl.a. udvikling af forandringsskabende sundhedspædagogik og projekter, der vil give sund mad i idrætshaller og mere motion på erhvervsskolerne.  

  Fotos
  Download fotos til fri redaktionel brug.


  Yderligere kontakt
  Madskolekoordinator Line Damsgaard, Landbrug & Fødevarer: 2724-5622 / lda@lf.dk