Madskolerne virker sundhedsfremmende

Madskolerne virker sundhedsfremmende

Efter afholdelsen af denne sommers Madskoler er der blevet udsendt et elektronisk spørgeskema til forældrene. Evalueringen viser at 41 % har ændret på familiens madvaner efter barnets deltagelse på Madskole og hele 70 % svarer ja til, at deres barn/børn har smagt på nye fødevarer på Madskolen.

Efter afholdelsen af denne sommers Madskoler er der blevet udsendt et elektronisk spørgeskema til forældrene. Overordnet vurderer 98% af forældrene erfaringer med at have et barn på Madskole har været enten rigtig god eller god. Samtidig svarer 70 % ja til, at deres barn/børn har smagt på nye fødevarer på Madskolen, hvilket viser, at Madskolerne er et velegnet projekt for såvel alt-spisende som mere kræsne børn, til at udfordre og udvikle børnenes smagspræferencer.

I evalueringen svarer 66 % desuden ja til, at deres barn er begyndt at lave mere mad derhjemme efter at have deltaget på Madskole, og 41 % svarer ja til, at familien har ændret på deres madvaner efter deres barns deltagelse på Madskole. Madskolernes brede fokus på sundhed påvirker dermed ikke blot det enkelte barn, men influerer samtidig mange familiers hverdag efterfølgende og har dermed en bred sundhedsfremmende effekt.

Tallene skal ses i lyset af, at hovedparten af de adspurgte har ufyldt spørgeskemaet enten under eller få dage efter barnets/børnenes deltagelse på Madskole, hvorfor man muligvis kan forvente højere tal noget tid efter Madskolens afslutning.