Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

På denne side har vi forsøgt at samle alle de mest gængse spørgsmål og svar. Er der noget, du stadig er i tvivl om efter du har læst listen igennem, er du velkommen til at kontakte os.

 

Praktiske spørgsmål

Prisen for at deltage på Madskoler / Etnisk Madskole / Ungdomsmadskole/ 3-dages Madskoler indeholder følgende:

- mad og drikke hele ugen
- en flot opskriftsamling
- et forklæde (obs: udleveres ikke på '3 dage med Madskoler')
- medlemskab af 4H for resten af året (har en værdi à 200 kr. og gælder fra første dag på Madskolen)
- og vigtigst af alt: En masse gode oplevelser!

 

 • Madskoler (5 dage) koster 590,00 kr. inkl. moms.
 • Ungdomsmadskole (5 dage) koster 690,00 kr. inkl. moms.
 • Etnisk Madskole (4 dage) koster 250,00 kr. inkl. moms.
 • '3 dage med Madskoler' koster 380,00 kr. inkl. moms.

Den lave deltagerpris på Etniske Madskoler skyldes, at lokale aktører mv. støtter de enkelte Etniske Madskoler.

 

Tilmelding og betaling er sammenfaldende. Vær venligst opmærksom på, at der ved tilmelding til alle Madskoler pålægges et administrationsgebyr på 25,00 kr.

Aldersgrænsen for Madskoler er 8-12 år og for Ungdomsmadskoler 13-15 år.

 

Aktiviteter og opskrifter er målrettet de nævnte aldersgrupper. Ligeledes skal aldersgrænserne sikre en homogen børnegruppe.

 

Man skal som udgangspunkt være inden for aldersgrænsen for at komme på Madskoler, men enkelte skoler vælger at gøre undtagelser. Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@4h.dk inden du tilmelder dit barn! Vi kontakter instruktørerne på den enkelte Madskole og melder deres svar tilbage til dig. Instruktørerne bestemmer suverænt, om de ønsker at tillade børn uden for aldersgrænsen.

4H er en landsdækkende børne- og ungdomsorganisation med praktiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i natur, dyr og mad.

 

Da Madskoler foregår i 4H regi, er det nødvendigt at være medlem af 4H, for at kunne deltage på Madskoler.

 

4H står for den lokale koordinering af Madskoler, hvilket i praksis betyder, at det er 4Hs konsulenter, der står for opgaver som fx at sikre adgang til skoler samt rekruttere, samle og klæde de frivillige madskoleinstruktører på. Selve gennemførelsen af Madskoler sker af frivillige organiseret under 4H. 

 

Er du allerede medlem af 4H, sparer du 200 kr. på en Madskoles pris. Du skal blot huske at logge ind med dit 4H-login, inden du køber en plads. Du får automatisk et medlemskab af 4H, når du køber en Madskole-plads, hvis du ikke har et i forvejen.

Dit medlemskab gælder i 12 måneder fra den 1. i den måned du har købt medlemskontingent. OBS: Medlemskabet er personligt

 

Gennem dit medlemskab er du med til at støtte værdifulde fællesskaber for børn og unge i hele landet. Som medlem er man naturligvis velkommen til at deltage i de aktiviteter 4H klubberne tilbyder lokalt og på landsplan.

Nej, et 4H login / 4H medlemskab er personligt, og kan ikke bruges af andre. Gennem dit medlemskab er du med til at støtte værdifulde fællesskaber for børn og unge i hele landet. Som medlem er man naturligvis velkommen til at deltage i de aktiviteter 4H klubberne tilbyder lokalt og på landsplan.

 • Madskoler foregår i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Tiderne er vejledende og kan varierer de enkelte skoler imellem. Nærmere information ses under tilmelding og evt. ændringer vil blive kommunikeret ud senest en uge inden skolens start.


Vores frivillige instruktører møder typisk ind ½-1 time inden børnene kommer og går tilsvarende ½-1 time efter. Børnene kan ikke afleveres tidligere end de ovenfor angivne tider, da instruktørerne bruger tiden inden børnene kommer på klargøring.

Nej - Madskoler slutter 15:30 hver dag, hvor børnene skal hentes.

I tilfælde af, at en Madskole bliver aflyst, vil de tilmeldte børn og unge få tilbudt plads på en nærliggende Madskole, hvor dette er muligt. Er det ikke muligt at flytte barnet til en anden skole tilbagebetales det fulde deltagergebyr.

 

Om tilmelding af børn

Antallet af børn på den enkelte Madskole afhænger af antallet af instruktører og deres erfaring med at have børn i et køkken såvel som skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har plads til 12-20 børn. 

JA! Er en Madskole fuldt booket, har du mulighed for at skrive dig op på ventelisten. Vi gør dog opmærksom på, at det er meget sjældent, at vi oplever at få afbud til en Madskole. Du kan sikre dit barn en plads på en Madskole ved selv at tilmelde dig som frivillig instruktør.

Aktiviteter og opskrifter er målrettet børn i alderen 8-12 år (på Ungdomsmadskoler unge i alderen 13-15). Ligeledes skal aldersgrænsen sikre en homogen børnegruppe. Man skal som udgangspunkt være inden for aldersgrænsen for at komme på Madskole, men enkelte Madskoler vælger at gøre undtagelser. Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@4h.dk inden du tilmelder dit barn! Vi kontakter instruktørerne på den enkelte Madskole og melder deres svar tilbage til dig. Instruktørerne bestemmer suverænt, om de ønsker at tillade børn uden for aldersgrænsen.

 • Madskoler foregår i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Tiderne er vejledende og kan varierer de enkelte skoler imellem. Nærmere information ses under tilmelding og evt. ændringer vil blive kommunikeret ud senest en uge inden skolens start.


Vores frivillige instruktører møder typisk ind ½-1 time inden børnene kommer og går tilsvarende ½-1 time efter. Børnene kan ikke afleveres tidligere end de ovenfor angivne tider, da instruktørerne bruger tiden inden børnene kommer på klargøring.

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft. Hvor i landet vi afholder Madskoler, er derfor afhængig af, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. Alle Madskoler registreres her på hjemmesiden så hurtigt, som vi har de frivillige på plads. Hvis man ønsker direkte besked, når der oprettes en ny Madskole i ens eget lokalområde, kan man tilmelde sig til vores gratis mailservice

Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskoler er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed, har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

 

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til Madskoler@4h.dk senest 14 dage efter Madskolens første dag.

 

Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Der er udgifter forbundet med hver transaktion, ligesom systemet kræver vedligeholdelse. Disse udgifter har vi desværre ikke mulighed for at få dækket andet sted end hos deltagerne.

 

Betalingssystemet er bl.a. etableret med det formål at mindske det administrative arbejde. Hos Madskoler mener vi, det er vigtigt, at de frivillige bruger deres tid på at være sammen med børnene og ikke på en masse administration.

På de fleste Madskoler deltager mellem 3 og 5 frivillige instruktører. Antallet af instruktører bestemmer hvor mange børn, der kan deltage på den enkelte Madskole. Generelt anbefaler vi 1 instruktør per 4-5 børn, der kan dog være forskelle afhængig af instruktørernes erfaring med at arbejde med børn.

 

Om det at være instruktør og frivillighed generelt

Det kræver ingen særlig baggrund eller specifikke kompetencer at blive frivillig instruktør på en Madskole. Det vigtigste for os er, at du har lyst og mod på at lave mad sammen med børn. Du skal være over 18 år for at være instruktør på Madskoler. Er du under 18 år, kan du være hjælper. 

 

Hos Madskoler udvikler vi hvert år opskrifter og undervisningsmateriale, som danner rammen for ugens aktiviteter.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Tøv ikke med at tilmelde dig som frivillig – når vi har fået din tilmelding kan vi nemlig begynde at lede efter flere frivillige i dit område samt lede efter et skolekøkken, hvor din Madskole kan afholdes. 

 

Vi afholder Madskoler alle de steder, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. De Madskoler der ses under Tilmelding her på hjemmesiden, er kun de skoler, vi allerede har fundet frivillige til.

 

Det kræver kun 3-4 frivillige , for at vi kan oprette Madskoler, så spørg gerne i dit netværk, om der er nogen, der vil være frivillig sammen med dig. Så er vi ét skridt tættere på at kunne oprette en Madskole i dit område. 

Arbejdet som instruktør vil hovedsageligt bestå i at instruere børnene i madlavning og aktivere dem gennem lærerige lege. Herudover er der brug for hjælp til at formidle viden om sundhed, kost, hygiejne og fysisk aktivitet til børnene. Der vil desuden også være en række praktiske opgaver som fx indkøb, oprydning og information til forældre. Der er også plads til sjove indfald, skøre idéer og hygge med børnene. 

 

På hver Madskole er der typisk 3-5 frivillige instruktører, hvoraf én udnævnes til at være kontaktperson og én udnævnes til at være økonomiansvarlig. Inden Madskoler begynder, mødes instruktørgruppen til et par (oftest 1-3) planlægningsmøder, hvor du har mulighed for at komme med idéer og sætte dit personlige præg på selve ugen. Hvordan de enkelte opgaver i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Madskolen bliver fordelt, afgøres i instruktørgruppen.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Alle instruktører på Madskoler arbejder frivilligt, hvilket er en forudsætning for, at Madskoler kan etableres. Nedenfor kan du se, hvad du får ud af at være frivillig instruktør på en Madskole:

 

- En fantastisk oplevelse med børn, unge, mad og motion

- Mulighed for at gøre en forskel for børn og børns maddannelse

- Styrkede planlægnings- og formidlingsevner

- Bevis for din deltagelse, der kan bruges til dit CV

- Mulighed for at deltage på landsdækkende instruktørkurser

- Mulighed for at udvide dit netværk

- En kæmpe mappe med en masse gode opskrifter

- Et forklæde

- Erfaring og kompetencer inden for bl.a.:

 • pædagogik
 • didaktik
 • ernæring
 • hygiejne
 • madlavning
 • måltidsplanlægning
 • fysisk aktivitet

Tilmeld dig som instruktør her.

Afholdelsen af Madskoler foregår på skoler rundt omkring i landet. Hvor der præcist etableres Madskoler afhænger af, hvor der er frivillige. Vi ønsker at etablere Madskoler så mange steder som muligt i Danmark, så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis der endnu ikke er etableret en Madskole i nærheden af dig. 

 • Madskoler foregår sommerferien i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i efterårsferien i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Som instruktør møder du typisk ind ½-1 time inden børnene kommer og går tilsvarende ½-1 time efter. Denne tid bruges på forberedelse, planlægning og evaluering.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Der er god mulighed for at lave din helt egen Madskole i lige netop din by. Vi ønsker at etablere Madskoler alle de steder i landet, hvor vi kan finde frivillige instruktører. Ønsker du at være med til at arrangere en Madskole i din by, hører vi meget gerne fra dig. Måske kan du selv samle instruktører nok, hvis ikke hjælper vi dig naturligvis gerne med dette.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Er du på dagpenge skal du have godkendt dit frivillige arbejde hos din A-kasse. Vi har desværre oplevet, at A-kasserne behandler Madskoleprojektet forskelligt, herunder hvorvidt de giver tilladelse til, at man kan blive frivillig på en Madskole eller ej. Der er per 26. december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning (overgangsbestemmelse) om udbetaling af dagpenge, som trådte i kraft d. 1. januar 2018. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning i din dialog med A-kassen. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

 

De der tidligere har fået afslag på at lave frivilligt arbejde på en Madskole, har fået som begrundelse, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I ovenfor nævnte nye vejledning til bekendtgørelsen (se under "Til § 13") står der:

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation. 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontant donation og hjælp til administration. En dagpengemodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Vi har desværre tidligere oplevet, at efterlønnere har fået nej til at være frivillig – eller har fået besked om, at de vil blive trukket i efterløn. Dette er forkert. Der er i december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af efterløn. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

  

bekendtgørelse om fradrag i efterløn står der:

 

”§ 14. Et medlem har ret til at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

 

Stk. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres i op til 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

 

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge finder tilsvarende anvendelse.”

 

Ved definitionen af frivilligt arbejde henvises der altså til definitionen for frivilligt arbejde i dagpengelovgivningen. Denne definition findes i vejledningen om udbetaling af dagpenge. Det vi tidligere primært har været udfordret på er, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I nævnte vejledning (se under "Til § 13") står der:

 

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation.

 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

 

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En efterlønsmodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

Vi ser helst, at vores frivillige deltager hele ugen, da dette giver den bedste dynamik og oplevelse for både børn og frivillige. Kan du ikke deltage hele ugen, modtager vi dog stadig gerne din hjælp - i så tilfælde er det blot vigtigt, at du i forbindelse med din instruktørtilmelding melder ud, hvor og hvornår du kan og vil deltage.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

 

Kommuner og skoler

Mange Madskoler samarbejder med den pågældende kommune, som skolen afholdes i. Der er mange forskellige måder, hvorpå kommunen kan deltage aktivt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af Madskoler. 

Kommunen kan fx bidrage med: 

 • Lån af lokaler 
 • Markedsføring overfor børn 
 • Rekruttering af frivillige 
 • Økonomisk tilskud til fx bus

De fleste Madskoler afholdes på folkeskoler. De lokaler, der bruges, er et skolekøkken, et ekstra lokale indendørs til familiearrangement samt legeområde udendørs og / eller indendørs. 

 

Skolens rolle er typisk udelukkende lån af lokaler. Herudover vil vi naturligvis meget gerne have hjælp til at udbrede kendskabet om den pågældende Madskole blandt skolens elever og forældre – således at de også får mulighed for at deltage. Dette kan fx være via forældreintranet, opslag på skolen eller uddeling af foldere. Har skolen mulighed for at hjælpe med at søge frivillige eller ønsker nogen af skolens lærere at deltage, er dette naturligvis også meget velkomment.

Først og fremmest kræver det 3-4 frivillige instruktører, der ønsker at bruge en uge af deres ferie på Madskolen. Herudover kræver det adgang til lokaler (madkundskabslokaler) på en skole.