Billeder eller optagelser

Billeder eller optagelser

Jeg giver hermed tilladelse til at billeder og tv-optagelser af mig må anvendes i sammenhænge, der er relevante for 4H og Madskoler Jf. forordning (EU) nr. 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Med "relevante for Madskoler" menes:
- Madskolernes hjemmeside og 4H´s hjemmeside, sociale platforme (herunder Facebook og Instagram)
- Madskolers egne markedsførings- og rekrutteringsmaterialer
- Ved omtale af Madskoler på Madskolers samarbejdspartneres hjemmeside(r) og sociale platforme (herunder Facebook, Twitter og Instagram)
- Ved omtale af Madskoler i Madskolers samarbejdspartneres magasiner, tryksager, foldere og film
- TV, radio og trykte medier der besøger Madskolen for at lave reportage/omtale af projektet