Praktisk information

Praktisk information

 

Aldersgrænse

Den officielle aldersgrænse for Madskoler er 8-12 år.

 

I særlige tilfælde kan der gives dispensation for aldersgrænsen, dette kræver:

 1. at barnet er tæt på aldersgrænsen
 2. at barnet kan indgå på samme niveau som de øvrige børn på 8-12 år
 3. at de frivillige siger ok

Beslutningen om at åbne op for børn udenfor aldersgrænsen tages altid med hensyn til hele børnegruppen samt de frivillige.

Ønsker du, at få et barn udenfor aldersgrænsen med, bedes du kontakte Madskoler@4H.dk.

 

Hvem kan deltage?

Som udgangspunkt kan alle børn deltage. Kræver et barn ekstra hjælp / støtte, er forældre / værge forpligtet til selv at sørge herfor (fx via en støttepædagog eller lignende). Dette gælder også, hvis et barn ikke er dansktalende. Se desuden vores salgs- og leveringsbetingelser.

 

Som forældre kan du hjælpe os med at sikre en god oplevelse for alle børn og instruktører

 • Sørg for dit barn kan være med under hele Madskolen (dvs. hele dagen - alle dage). Er dette ikke muligt, så giv venligst besked ved tilmelding (i note-feltet).
 • Sørg for dit barn børn møder udhvilet op til den angivne tid, har praktisk tøj på og er klar til at opleve, lege og lære samt samarbejde med nye kammerater og instruktører.
 • Husk at instruktørerne er frivillige - et tak og et klap på skulderen, gør underværker for deres engagement, som igen vil smitte af på børnene.

Hvornår?

 I sommerferien afholdes Madskoler mens ’3 dage med Madskoler’ primært afholdes i efterårsferien.

 • Madskoler foregår i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Tiderne er vejledende og kan varierer de enkelte skoler imellem. Nærmere information ses under tilmelding.

 

Hvor?

Præcis hvor de enkelte Madskoler afholdes afhænger af, hvor der er (nok) frivillige og hvornår vi kan låne lokaler.

 

Madskoler låner lokaler (herunder madkundskabslokaler) på folkeskoler til afholdelse af Madskoler. Alle faciliteter (materialer, køkkenudstyr, lokaler mv.) er derfor skolernes. Kvaliteten af landets folkeskoler og madkundskabslokaler varierer meget. Vi tilstræber at låne skolekøkkener, der er i god stand. Gratis lån af skolekøkkener er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret holdes nede.

Aktiviteter på en Madskole

På alle Madskoler er madlavning, leg og læring om fødevarerne faste elementer. På ’3 dage med Madskoler’ er fokus på madglæde og madmod, mens der i højere grad også lægges et læringselement ind over Madskoler á 5 dages varighed. Aktiviteter på Madskoler tager altid udgangspunkt i Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger.

 

På sommerferiens Madskoler afholdes desuden et familiearrangement i slutningen af ugen, ligesom de enkelte frivillige på Madskoler kan vælge at tage børnene på en ekskursion i løbet af ugen.

 

Priser

Deltagerprisen på Madskoler holdes på et lavt niveau takket være vores frivillige instruktører.

 

Deltagerpriserne dækker følgende:

 • Mad og drikke hele ugen
 • En flot opskriftsamling
 • Et forklæde (obs: udleveres ikke på '3 dage med Madskoler')
 • Medlemskab af 4H (gælder løbende måned + 11 måneder og har en værdi à 200 kr.)
 • Og vigtigst af alt: En masse gode oplevelser!

Madskoler

Varighed: 5 dage

Hvornår: Sommerferien (de to første uger)

Pris: 610 kr. inkl. moms

3 dage med Madskoler

Varighed: 3 dage

Hvornår: Efterårsferien (enkelte steder også i vinterferien)

Pris: 395 kr. inkl. moms.


Tilmelding og betaling er sammenfaldende. Vær venligst opmærksom på, at der ved tilmelding til alle Madskoler pålægges et administrationsgebyr på 25,00 kr.


Foruden Madskoler og '3 dage med Madskoler', kan der enkelte steder afholdes Ungdomsmadskoler og Etniske Madskoler. Prisen for Ungdomsmadskoler er 710 kr. inkl. moms. Prisen for Etniske Madskoler er (grundet kommunalt tilskud) 260 kr. inkl. moms.

 

Eksempel på ugeskema
Programmet og mødetiderne på de enkelte Madskoler varierer alt efter de frivillige instruktørers ønsker og interesser. Du kan se et eksempel på et ugeprogram herunder. De præcise mødetider for de enkelte Madskoler, kan ses på tilmeldingssiden.

 

Skemaet herunder viser, hvordan fordelingen af ovenstående elementer kunne se ud på Madskoler á 5 dages varighed. Se i øvrigt Madbogen fra tidligere år for et indblik i maden på Madskoler.

 

Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Velkomst, formiddagssnack og navneleg

Tilberede og spise morgenmad

Tilberede og spise morgenmad samt smøre madpakker

Tilberede og spise morgenmad

Tilberede og spise morgenmad

Undervisning (hygiejne og basis køkken-færdigheder)

Undervisning (fx madpakker)

Ekskursion*

Tilberede frokost

Tilberede og spise frokost

Tilberede og spise frokost

Undervisning (fx Nøglehullet)

Undervisning
(fx madspild)

Fysisk aktivitet/leg

Fysisk aktivitet/leg

Spise frokost med undervisning

Fysisk aktivitet/leg

Undervisning
(fx kostråd)Forberede madpakker til onsdag

Undervisning og fysisk aktivitet

Forberedelser til familiearrangement

Tilberede og spise mellemmåltid

Tilberede og spise mellemmåltid

Undervisning samt tilberede og spise mellemmåltid


Familiearrangement

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

Farvel og tak for i dag

 

Ekskursion er ikke et krav, men en mulighed. Instruktørerne på de enkelte Madskoler beslutter onsdagens program alt efter, hvad der er muligt og hvad de ønsker at have fokus på. Alternativt kan de tage på tur til en nærliggende park, spille rundbold og spise madpakker, eller de kan eksperimentere videre i køkkenet.

Om Madskoler

Her kan du læse meget mere om Madskoler som koncept, hvem der står bag og de forskellige skoletyper vi udbyder!