Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan personoplysninger behandles i forbindelse med aktiviteten Madskoler.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
4H
25854748
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus
info@4H.dk
87405000

Vores repræsentant er:
Landbrug & Fødevarer
25529529
Axeltorv 3
1609 København V
madskoler@lf.dk
33394277

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Levering af vores ydelse: Personoplysningerne indsamles og anvendes til administration af 4H’s madskoler, herunder til kommunikation med deltagere og frivillige instruktører.
  2. Foreningsformål: Vi anvender desuden personoplysninger i forbindelse med 4H’s øvrige aktiviteter rettet mod medlemmer og frivillige.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

  1. Levering af vores ydelser
   1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer
   2. Almindelige personoplysninger: Familierelation (forældre til tilmeldte børn)
   3. Almindelige personoplysninger: Betalingsoplysninger vedrørende deltagelse på madskole
   4. Almindelige personoplysninger: CPRnummer (på frivillige instruktører)
   5. Almindelige personoplysninger: Præferencer, f. eks tidspunkter for udførelse af frivilligt arbejde
   6. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Børneattester
   7. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger på børn, der deltager på madskole
  2. Foreningsformål
   1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer
   2. Almindelige personoplysninger: Medlemshistorisk, tidligere deltagelse i frivilligt arbejde

4. KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

  1. Politiet
  2. Pengeinstitutter og betalingstjenester

 

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

  1. Levering af vores ydelserSalgs- og leveringsbetingelser vedrørende medlemskab til 4H og Madskoler
   Lovgivning
  2. ForeningsformålForeningens vedtægter
   Lovgivning

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  1. Frivillige instruktører modtager navn, tlf. nr. og mail på deres medinstruktører samt på deltagerne på deres Madskole
  2. Politiet
  3. Kommuner

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

  1. Stamoplysninger i op til 5 år fra tilmelding for deltagere
  2. Stamoplysninger indtil ønske om udmeldelse/sletning for instruktører


Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: Dokumentation overfor tilskudsgivere og revision.

8. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Indsende mail herom til madskoler@4h.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 04.03-2020