Mød en af Madskolernes frivilligambassadører

Mød en af Madskolernes frivilligambassadører

Madskolernes frivilligambassadører er erfarne Madskoleinstruktører, som bidrager til Madskolers udvikling ved at udbrede kendskabet til projektet og bruge deres erfaring til at støtte og vejlede nye frivillige instruktører. Vi har lavet et interview med Trine Christensen Mayntzhusen, som har været frivilligambassadør i to år. Hun var med fra starten af frivilligambassadør-tiltaget og har taget del i udviklingen af denne rolle. Trine giver et indblik i frivilligambassadørernes arbejde og fortæller, hvad hun selv har fået ud af det.

Hvordan kan det være, at du blev frivilligambassadør for Madskolerne?

Mit første år som instruktør var jeg sammen med en fantastisk instruktørgruppe, som alle havde været instruktører i mange år og derfor havde stor erfaring med at afholde Madskoler. Jeg var ualmindeligt glad for den hjælp og erfaring mine medinstruktører kunne videregive til mig og derigennem give mig en fantastisk oplevelse som instruktør. Denne taknemlighed og glæde ved at være instruktør for første gang ønskede jeg at videregive til andre, derfor blev jeg frivilligambassadør.

 

Hvad har din rolle været som frivilligambassadør?

Som frivilligambassadør har jeg primært fungeret som kontaktperson for instruktørgrupper, hvor alle instruktørerne er nye i Madskole-sammenhæng. Her har jeg afholdt opstartsmøder med dem og præsenteret Madskolekonceptet for dem. Jeg har hjulpet med planlægningsprocessen i den forstand, at jeg har delt mine erfaringer – gode som dårlige – og givet en bred vifte af råd. Rådene har været alt fra indkøb til Madskolen, gruppering af børnene til køkkenholdene på Madskolen og ansvarsfordeling af instruktøropgaverne til vejledning under udvikling af eget Madskoleprogram og –opskrifter samt eventuelle samarbejdsproblemer i instruktørgruppen. Vigtigst af alt har jeg stået til rådighed i forhold til alle de spørgsmål nye instruktører måtte have, og lyttet til både deres succeshistorier og bekymringer.

 

Hvor stor en del af Madskoleprojektet tager man del i som frivilligambassadør?

Madskolerne afholdes hovedsageligt i skolernes sommerferie, hvor man som frivilligambassadør oftest har to til fire af Madskolernes instruktørgrupper ”under sine vinger”. Resten af året er der mulighed for at engagere sig i forskelligt arbejde, der sigter mod hvervning af nye frivillige samt udvikling af Madskoleprojektet med fokus på forbedring af instruktørernes oplevelser. Det kan være gennem evaluering, udvikling af materialer, oplæg på uddannelsesinstitutioner om at være frivillig på Madskolerne, hjælp ved de landsdækkende instruktørmøder, faglig sparring med Madskolernes arrangører og mange andre spændende opgaver.

 

Hvad har du fået ud af at være frivilligambassadør, og hvad mener du bør være udgangspunktet for at kunne varetage rollen som frivilligambassadør?

Som frivilligambassadør har jeg mødt en helt bunke herlige ildsjæle, udviklet mig selv - både fagligt og personligt, udvidet mit netværk og har fået en masse skønne oplevelser og erfaringer med i bagagen.
Grundlaget for ens engagement som frivilligambassadør er, at man brænder for Madskolerne. Dernæst at man ynder at hjælpe andre, holder af at vejlede og dele viden med udgangspunkt i egne erfaringer og sidst, men absolut ikke mindst, at man elsker at arbejde projektorienteret og udvikle sig selv i denne henseende.