Evaluering af Madskoler 2009

Evaluering af Madskoler 2009

Evalueringen af Madskoler 2009 ligger nu klar

Evalueringen af Madskoler 2009 ligger nu klar

 

Evalueringen af Madskolerne 2009 er færdigudarbejdet og rapporten er sendt afsted til ansvarlige, konsulenter, sponsorer mv.

Evalueringen viser bl.a. at 82,65 % af forældrene har haft en rigtig god erfaring, og at 16,76 % har haft en god erfaring, med at have et barn på Madskole. 

 

Rapporten kan rekvireres ved at kontakte Marianne Thye på tlf.: 33 39 40 15 eller på mail: Madskoler@LF.dk