Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

På denne side har vi forsøgt at samle alle de mest gængse spørgsmål og svar. Er der noget, du stadig er i tvivl om efter du har læst listen igennem, er du velkommen til at kontakte os.

 

Praktiske spørgsmål

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft. Hvor i landet, vi afholder Madskoler, er derfor afhængig af, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. Det kræver mindst 3 frivillige som kan i samme område og uge at afholde en Madskole. Alle Madskoler registreres her på hjemmesiden så hurtigt, som vi har de frivillige på plads. Få direkte besked, når der oprettes en ny skole i dit lokalområde, ved at tilmelde dig vores gratis mailservice (nederst på forsiden).

 

Du finder deltagerpriser under Praktisk information.

 

Aldersgrænsen for Madskoler er 8-12 år.

 

Aktiviteter og opskrifter er målrettet de nævnte aldersgrupper. Ligeledes skal aldersgrænserne sikre en homogen børnegruppe.

 

I særlige tilfælde kan der gives dispensation for aldersgrænsen, dette kræver:

 1. at barnet er tæt på aldersgrænsen
 2. at barnet kan indgå på samme niveau som de øvrige børn på 8-12 år
 3. at de frivillige siger ok

Beslutningen om at åbne op for børn udenfor aldersgrænsen tages altid med hensyn til hele børnegruppen samt de frivillige.

 

Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@4h.dk inden du tilmelder dit barn! Vi vender herefter din forespørgsel med de frivillige instruktører på den pågældende Madskole. Vi gør opmærksom på, at processen kan tage lidt tid og at vi ikke kan spærre en plads indtil en afgørelse er truffet.

 • Madskoler foregår i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Tiderne er vejledende og kan varierer de enkelte skoler imellem. Skulle der være ændringer i ovenfor nævnte vil disse stå under tilmeldingssiden til den pågældende skole.


Vores frivillige instruktører møder typisk ind ½-1 time inden børnene kommer og går tilsvarende ½-1 time efter. Børnene kan ikke afleveres tidligere end de ovenfor angivne tider, da instruktørerne bruger tiden inden børnene kommer på klargøring.

Nej - Madskoler slutter 15:30 hver dag, hvor børnene skal hentes.

Antallet af børn på den enkelte Madskole afhænger af antallet af instruktører og deres erfaring med at have børn i et køkken såvel som skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har plads til 12-20 børn. 

På de fleste Madskoler deltager mellem 3 og 5 frivillige instruktører. Antallet af instruktører bestemmer hvor mange børn, der kan deltage på den enkelte Madskole. Generelt anbefaler vi 1 instruktør per 4-5 børn, der kan dog være forskelle afhængig af instruktørernes erfaring med at arbejde med børn.

I tilfælde af, at en Madskole bliver aflyst, vil de tilmeldte børn og unge få tilbudt plads på en nærliggende Madskole, hvor dette er muligt. Er det ikke muligt at flytte barnet til en anden skole tilbagebetales det fulde deltagergebyr.

 

Om tilmelding af børn

4H er en landsdækkende børne- og ungdomsorganisation med praktiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i natur, dyr og mad.

 

Da Madskoler foregår i 4H regi, er det nødvendigt at være medlem af 4H, for at kunne deltage på Madskoler. 

 

4H står for den lokale koordinering af Madskoler, hvilket i praksis betyder, at det er 4Hs konsulenter, der står for opgaver som fx at sikre adgang til skoler samt rekruttere, samle og klæde de frivillige madskoleinstruktører på. Selve gennemførelsen af Madskoler sker af frivillige organiseret under 4H. 

 

Du får automatisk et medlemskab af 4H, når du køber en Madskole-plads. Et medlemskab gælder løbende måned + 11 måneder. OBS: Medlemskabet er personligt

 

Har barnet et aktivt medlemskab (fx hvis barnet var på Madskole sidste år), skal I logge ind med brugernavn og password ved tilmelding. Herved fratrækkes 200 kr. i prisen ved tilmelding. Husk at barnet skal have et aktivt medlemskab, når det deltager på Madskoler. Udløber medlemskabet inden Madskolen starter, skal medlemskabet fornyes ellers vil I miste pladsen på Madskolen. I vil automatisk modtage en mail, når medlemskabet ophører. 

 

Gennem dit medlemskab er du med til at støtte værdifulde fællesskaber for børn og unge i hele landet. Som medlem er man naturligvis velkommen til at deltage i de aktiviteter 4H klubberne tilbyder lokalt og på landsplan.

 

Nej, et 4H login / 4H medlemskab er personligt, og kan ikke bruges af andre. Gennem dit medlemskab er du med til at støtte værdifulde fællesskaber for børn og unge i hele landet. Som medlem er man naturligvis velkommen til at deltage i de aktiviteter 4H klubberne tilbyder lokalt og på landsplan.

 

Er en skole fuldt booket, kan du skrive dig op til at få besked, hvis skolen får ekstra pladser. Dette sker under tilmeldingsfanen til den enkelte skole. Åbnes der op for ekstra pladser vil disse udbydes efter "først til mølle" princippet.

 

Vi gør opmærksom på, at det er meget sjældent, at vi oplever at få afbud til en skole.

Aktiviteter og opskrifter er målrettet børn i alderen 8-12 år. Ligeledes skal aldersgrænsen sikre en homogen børnegruppe. Man skal som udgangspunkt være inden for aldersgrænsen for at komme på Madskole, men enkelte Madskoler vælger at gøre undtagelser, dette kræver:

 1. at barnet er tæt på aldersgrænsen
 2. at barnet kan indgå på samme niveau som de øvrige børn (8-12 år)
 3. at de frivillige siger ok

 

Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@4h.dk inden du tilmelder dit barn! Vi går herefter i dialog med på den enkelte Madskole og melder svar tilbage til dig.  Vi gør opmærksom på, at processen med at få svar fra de frivillige kan tage lidt tid og at vi ikke kan spærre en plads indtil svar er modtaget.

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft. Hvor i landet vi afholder Madskoler, er derfor afhængig af, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. Alle Madskoler registreres her på hjemmesiden så hurtigt, som vi har de frivillige på plads. Hvis man ønsker direkte besked, når der oprettes en ny Madskole i ens eget lokalområde, kan man tilmelde sig til vores gratis mailservice

Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskoler er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed, har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

 

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til Madskoler@4h.dk senest 14 dage efter Madskolens første dag.

 

Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Der er udgifter forbundet med hver transaktion, ligesom systemet kræver vedligeholdelse. Disse udgifter har vi desværre ikke mulighed for at få dækket andet sted end hos deltagerne.

 

Betalingssystemet er bl.a. etableret med det formål at mindske det administrative arbejde. Hos Madskoler mener vi, det er vigtigt, at de frivillige bruger deres tid på at være sammen med børnene og ikke på en masse administration.

 

Om det at være instruktør og frivillighed generelt

Det kræver ingen særlig baggrund eller specifikke kompetencer at blive frivillig instruktør på Madskoler.


Det vigtigste for os er

 • at du har lyst og mod på at give børn gode oplevelser med mad,
 • vil lave mad sammen med børn,
 • vil lære børn om mad, madlavning og sundhed,
 • vil indgå i et team med andre frivillige
 • og at du kan afse tiden det kræver at få planlagt og gennemført DIN Madskole.

Du skal være over 18 år for at være instruktør på Madskoler. Er man under 18 år, kan man være hjælper i nogle dage på Madskolen, eller hele ugen hvis der er behov for det.

 

Hos Madskoler udvikler vi hvert år opskrifter og undervisningsmateriale, som danner rammen for ugens aktiviteter.


Læs mere om at være frivillig her.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Tøv ikke med at tilmelde dig som frivillig – når vi har fået din tilmelding kan vi nemlig begynde at lede efter flere frivillige i dit område samt lede efter et skolekøkken, hvor din Madskole kan afholdes. 

 

Vi afholder Madskoler alle de steder, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. De Madskoler der ses under Tilmelding her på hjemmesiden, er kun de skoler, vi allerede har fundet frivillige til.

 

Det kræver kun 3-4 frivillige , for at vi kan oprette Madskoler, så spørg gerne i dit netværk, om der er nogen, der vil være frivillig sammen med dig. Så er vi ét skridt tættere på at kunne oprette en Madskole i dit område. 

På alle vores Madskoler løfter instruktørerne i flok. Arbejdet som instruktør består hovedsageligt i at instruere børnene i madlavning og aktivere dem gennem lærerige lege. Herudover skal der formidles viden om sundhed, kost, hygiejne og fysisk aktivitet til børnene. Der vil desuden være en række praktiske opgaver som fx indkøb, oprydning og information til forældre. Der er også plads til sjove indfald, skøre idéer og hygge med børnene. 

 

Hos Madskoler udvikler vi hvert år opskrifter og undervisningsmateriale, som danner rammen for ugens aktiviteter.

 

På hver Madskole er der typisk 3-5 frivillige instruktører, hvoraf én udnævnes til at være kontaktperson og én udnævnes til at være økonomiansvarlig. Inden Madskolen begynder skal instruktørgruppen mødes (mindst 2 gange) for at lære hinanden at kende, få forventningsafstemt samt lavet aftaler om hvem der har ansvar for hvad i løbet af ugen. Til disse møder har du også mulighed for at komme med idéer og sætte dit personlige præg på selve ugen. Hvordan de enkelte opgaver i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Madskolen bliver fordelt, afgøres i instruktørgruppen.

 

Læs mere om at være frivillig her.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Alle instruktører på Madskoler arbejder frivilligt, hvilket er en forudsætning for, at Madskoler kan etableres.

 

Som frivillig instruktør på Madskoler får du

 • En fantastisk oplevelse med børn, unge, mad og motion
 • Mulighed for at bidrage til børns sundhed, madglæde og madinteresse
 • Et netværk med andre engagerede frivillige
 • Landsdækkende instruktørkurser
 • Madbogen, der er fyldt med en masse gode opskrifter
 • Et forklæde og en kokkehue
 • Bevis for din deltagelse, der kan bruges til dit CV
 • Styrkede planlægnings- og formidlingsevner samt erfaring og kompetencer inden for bl.a. pædagogik, didaktik, ernæring, hygiejne, madlavning, måltidsplanlægning, fysisk aktivitet

Læs mere om at være frivillig her.

Tilmeld dig som instruktør her.

Afholdelsen af Madskoler foregår på skoler rundt omkring i landet. Hvor der præcist etableres Madskoler afhænger af, hvor der er frivillige. Vi ønsker at etablere Madskoler så mange steder som muligt i Danmark, så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis der endnu ikke er etableret en Madskole i nærheden af dig. 

 • Madskoler foregår sommerferien i tidsrummet 9.00-15.30 mandag til fredag. Fredag inviteres forældrene til fernisering og en eftermiddagssnack i tidsrummet 14.00-15.30.
 • ’3 dage med Madskoler’ afholdes i efterårsferien i tidsrummet 9.00-15.00 mandag til onsdag.

Som instruktør møder du typisk ind ½-1 time inden børnene kommer og går tilsvarende ½-1 time efter. Denne tid bruges på forberedelse, planlægning og evaluering.

 

Forud for gennemførelsen af din Madskole / '3 dage med Madskoler', vil der være mindst 2 møder med dine medinstruktører, ligesom du skal forvente at bruge tid på praktisk planlægning og indkøb.

Vores instruktører melder om gode men også lidt hårde dage, hvor man godt kan være træt (på den gode måde), når man kommer hjem fra en dag på Madskole. Vi anbefaler derfor, at der ikke planlægges alt for mange andre ting de dage, hvor din Madskole afholdes.

 

Læs mere om at være frivillig her.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

Der er god mulighed for at lave din helt egen Madskole i lige netop din by. Vi ønsker at etablere Madskoler alle de steder i landet, hvor vi kan finde frivillige instruktører. Ønsker du at være med til at arrangere en Madskole i din by, hører vi meget gerne fra dig. Måske kan du selv samle instruktører nok, hvis ikke hjælper vi dig naturligvis gerne med dette.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Er du på dagpenge skal du have godkendt dit frivillige arbejde hos din A-kasse. Vi har desværre oplevet, at A-kasserne behandler Madskoleprojektet forskelligt, herunder hvorvidt de giver tilladelse til, at man kan blive frivillig på en Madskole eller ej. Der er per 26. december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning (overgangsbestemmelse) om udbetaling af dagpenge, som trådte i kraft d. 1. januar 2018. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning i din dialog med A-kassen. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

 

De der tidligere har fået afslag på at lave frivilligt arbejde på en Madskole, har fået som begrundelse, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I ovenfor nævnte nye vejledning til bekendtgørelsen (se under "Til § 13") står der:

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation. 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontant donation og hjælp til administration. En dagpengemodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Vi har desværre tidligere oplevet, at efterlønnere har fået nej til at være frivillig – eller har fået besked om, at de vil blive trukket i efterløn. Dette er forkert. Der er i december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af efterløn. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

  

bekendtgørelse om fradrag i efterløn står der:

 

”§ 14. Et medlem har ret til at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

 

Stk. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres i op til 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

 

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge finder tilsvarende anvendelse.”

 

Ved definitionen af frivilligt arbejde henvises der altså til definitionen for frivilligt arbejde i dagpengelovgivningen. Denne definition findes i vejledningen om udbetaling af dagpenge. Det vi tidligere primært har været udfordret på er, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I nævnte vejledning (se under "Til § 13") står der:

 

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation.

 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

 

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En efterlønsmodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

Vi ser helst, at vores frivillige deltager hele ugen, da dette giver den bedste dynamik og oplevelse for både børn og frivillige. Kan du ikke deltage hele ugen, modtager vi dog stadig gerne din tilmelding - i så tilfælde er det blot vigtigt, at du i forbindelse med din instruktørtilmelding melder ud, hvor og hvornår du kan og vil deltage.

 

Tilmeld dig som instruktør her.

 

Kommuner og skoler

Mange Madskoler samarbejder med den pågældende kommune, som skolen afholdes i. Der er mange forskellige måder, hvorpå kommunen kan deltage aktivt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af Madskoler. 

Kommunen kan fx bidrage med: 

 • Lån af lokaler 
 • Markedsføring overfor børn 
 • Rekruttering af frivillige 
 • Økonomisk tilskud til fx bus

De fleste Madskoler afholdes på folkeskoler. De lokaler, der bruges, er et skolekøkken, et ekstra lokale indendørs til familiearrangement samt legeområde udendørs og / eller indendørs. 

 

Skolens rolle er typisk udelukkende lån af lokaler. Herudover vil vi naturligvis meget gerne have hjælp til at udbrede kendskabet om den pågældende Madskole blandt skolens elever og forældre – således at de også får mulighed for at deltage. Dette kan fx være via forældreintranet, opslag på skolen eller uddeling af foldere. Har skolen mulighed for at hjælpe med at søge frivillige eller ønsker nogen af skolens lærere at deltage, er dette naturligvis også meget velkomment.

Først og fremmest kræver det 3-4 frivillige instruktører, der ønsker at bruge en uge af deres ferie på Madskolen. Herudover kræver det adgang til lokaler (madkundskabslokaler) på en skole.