Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.madskoler.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Spørgsmål og svar

Nedenfor findes ofte stillede spørgsmål og svar vedrørende Madskoler:

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, kan du skrive til madskoler@4h.dk

Hvorfor skal jeg udover deltagerbetalingen også betale et gebyr?

Der er udgifter forbundet med hver transaktion, ligesom systemet kræver vedligeholdelse. Disse udgifter har vi desværre ikke mulighed for at få dækket andet sted end hos deltagerne.

Betalingssystemet er bl.a. etableret med det formål at mindske det administrative arbejde. Hos Madskolerne mener vi, det er vigtigt, at de frivillige bruger deres tid på at være sammen med børnene og ikke på en masse administration.

Er Madskoler med overnatning?

Nej Madskolerne er ikke med overnatning. Madskolerne foregår i dagtimerne.

Er det muligt at skifte Madskole eller afmelde sin tilmelding?

Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskolerne er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed, har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til projektkoordinatoren senest 14 dage efter Madskolens første dag.

Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Hvorfor er der ikke en Madskole i min by / kommer der en Madskole i min by?

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft. Hvor i landet, vi afholder Madskoler, er derfor afhængig af, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. Alle Madskoler registreres her på hjemmesiden så hurtigt, som vi har de frivillige på plads. Hvis man ønsker direkte besked, når der oprettes en ny Madskole i ens eget lokalområde, kan man tilmelde sig vores gratis mailservice.

Hvad kræver det at få en Madskole til min by?

Først og fremmest kræver det ca. 4 frivillige instruktører, der ønsker at bruge en uge af deres ferie på Madskolen. 4Hs regionskonsulenter hjælper gerne med de praktiske opgaver, som fx at finde skolekøkken, rekruttere børn osv., ligesom vi naturligvis gør, hvad vi kan, for at klæde de frivillige på til opgaven.

I hvilket tidsrum afholdes Madskolerne?

Præcis hvilket tidsrum, de enkelte Madskoler afholdes, besluttes af de frivillige instruktører. De fleste Madskoler afholdes dog mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag aften / eftermiddag. Dette kan ikke præciseres yderligere, idet det endeligt afgøres af de frivillige instruktører på den enkelte skole.

Hvad sker der, hvis en Madskole bliver aflyst?

Madskoler bliver meget sjældent aflyst. Hvis der ikke er nok tilmeldte, kan det imidlertid forekomme. Skulle det ske, vil de tilmeldte børn og unge få tilbudt plads på en nærliggende Madskole, hvor dette er muligt. Er der ikke plads på en af de nærliggende Madskoler, eller ønsker den tilmeldte ikke at blive forflyttet, får pågældende naturligvis pengene tilbage.

Skal jeg som frivillig deltage hele ugen?

Vi ser helst, at vores frivillige deltager hele ugen, da dette giver den bedste dynamik for både børn og frivillige. Kan du ikke deltage hele ugen, modtager vi stadig gerne din hjælp - i så tilfælde er det blot vigtigt, at du melder ud, hvor og hvornår du kan og vil deltage.

Jeg er arbejdsløs – må jeg deltage som frivillig?

Madskolerne vil meget gerne have din hjælp! Desværre er dagpengereglerne pt. skruet sådan sammen, at man - for at kunne få dagpenge - ikke må lave frivilligt arbejde, der har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, hvilket Madskoler (af dagpengesystemet) tolkes som havende.

Vi har desværre haft et konkret tilfælde af, at en dagpengemodtager har opgivet, at denne lavede frivilligt arbejde på en Madskole, hvilket resulterede i, at personen blev trukket i dagpenge. Vi ser os forpligtet til at oplyse herom, så andre ikke ender i samme situation.

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer samt REMA 1000 støtter 4Hs arbejde med Madskoler, for at så mange børn som muligt kan komme på Madskole. Både 4H, Landbrug & Fødevarer samt REMA 1000 er rigtig kede af, at lovgivningen er som den er, og der arbejdes på at overbevise politikerne om at ændre på den gældende lovgivning, således at dagpengemodtagere også kan være frivillige på Madskoler - til gavn for børns sundhed såvel som den enkelte dagpengemodtagers CV. Beskæftigelsesministeren har indvilliget i, at se på reglerne, men indtil dette er sket og indtil der er lavet konkrete lovændringer, er loven som beskrevet ovenfor.

Hvem kan blive frivillig?

Alle der ønsker at give børn en god oplevelse med mad, måltider og sundhed er velkomne som frivillige på Madskolerne. Det kræver ingen særlig uddannelsesmæssig baggrund eller specifikke kompetencer at være frivillig på en Madskole – lysten er det vigtigste!

Det er dog et krav, at du kan fremvise en ren børneattest. 

Jeg vil gerne være frivillig, men der er ingen Madskoler i mit område!

Vi afholder Madskoler alle de steder, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. De Madskoler der ses under Tilmelding her på hjemmesiden, er kun de skoler, vi allerede har fundet frivillige til. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig som frivillig.

Hvordan kan kommunen bidrage?

Mange Madskoler samarbejder med den pågældende kommune, som Madskolen afholdes i. Der er mange forskellige måder, hvorpå kommunen kan deltage aktivt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af Madskolerne. 

Kommunen kan fx bidrage med: 
  • Lån af lokaler 
  • Markedsføring overfor børn 
  • Rekruttering af frivillige 
  • Økonomisk tilskud til fx bus

Hvad kræves af skolen, der stiller lokaler til rådighed?

De fleste Madskoler afholdes på folkeskoler. De lokaler, der bruges, er et skolekøkken, et ekstra lokale indendørs til forældreaftenen samt legeområde udendørs og / eller indendørs. 

Skolens rolle er typisk udelukkende lån af lokaler. Herudover vil vi naturligvis meget gerne have hjælp til at udbrede kendskabet om den pågældende Madskole blandt skolens elever og forældre – således at de også får mulighed for at deltage. Dette kan fx være via forældreintranet, opslag på skolen eller uddeling af foldere. Har skolen mulighed for at hjælpe med at søge frivillige eller ønsker nogen af skolens lærere at deltage, er dette naturligvis også meget velkomment.

Hvad tid starter en Madskole?

Madskolerne foregår i dagtimerne mandag til fredag (Etniske Madskoler er mandag til torsdag). Præcis hvilket tidsrum, de enkelte Madskoler afholdes, besluttes af de frivillige instruktører. De fleste Madskoler afholdes mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag aften / eftermiddag. De præcise tidspunkter for de enkelte Madskoler udsendes i et deltagerbrev ca. 2 uger inden Madskolens afholdelse.

 

Hvad er det maksimale antal deltagere på en Madskole?

Hvor mange børn, der kan deltage på de enkelte Madskoler afhænger af antallet af instruktører og skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har et maksimalt deltagerantal mellem 12 og 20 børn, mens enkelte Madskoler modtager op til hele 30 børn.

Hvor mange børn deltager på en Madskole?

Antallet af børn på den enkelte Madskole afhænger af antallet af instruktører og skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har plads til 16-20 børn. 

Hvor mange instruktører deltager på en Madskole?

På de fleste Madskoler deltager mellem 3 og 5 frivillige instruktører. Antallet af instruktører bestemmer hvor mange børn, der kan deltage på den enkelte Madskole. Generelt anbefaler vi 1 instruktør per 4-5 børn, der kan dog være forskelle afhængig af instruktørernes erfaring med at arbejde med børn.

Hvad er en 2 i 1 Madskole?

2 i 1 Madskoler er to Madskoler, der afholdes på én gang. Det giver plads til flere deltagere.

På 2 i 1 Madskoler deltager mellem 24 og 30 børn.

Mit barn er yngre/ældre end Madskolernes aldersgrænse - er det alligevel muligt at blive tilmeldt?

Aktiviteter og opskrifter er målrettet børn i alderen 8-12 år (på Ungdomsmadskoler unge i alderen 13-15). Ligeledes skal aldersgrænsen sikre en homogen børnegruppe.

Man skal som udgangspunkt være inden for aldersgrænsen for at komme på Madskole, men enkelte Madskoler vælger at gøre undtagelser. Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@lf.dk inden du tilmelder dit barn! Vi kontakter instruktørerne på den enkelte Madskole og melder deres svar tilbage til dig. Instruktørerne bestemmer suverænt, om de ønsker at tillade børn uden for aldersgrænsen.

Kan man komme på venteliste til en Madskole?

Vi oplever meget sjældent at få afbud til en Madskole, og da Madskolerne er et projekt med begrænsede midler, baseret på frivilligt arbejde, har vi valgt at spare den administrative byrde med ventelister væk. Det er derfor desværre ikke muligt at komme på venteliste. 

Hvordan finder jeg ud af, hvor der er Etniske Madskoler og Ungdomsmadskoler?

På danmarkskortet fremgår det, hvor Madskolerne er placeret. Etniske Madskoler er markeret med mørkerød og Ungdomsmadskoler er markeret med blåt. I højre hjørne kan du sortere i, hvilke Madskoler du vil se på kortet.