Danske Æg

Danske Æg sponsorerer Madskoler, så vi hvert år kan lave lækre retter med æg med børnene. I 2019 var ægget og æggets egenskaber en del af undervisningen, ligesom børnene viste deres nyerhvervede viden om æg frem til forældrearrangementet.

Besøg Danske Ægs egen hjemmeside her

Danske Æg er en forening, hvis medlemmer er andre foreninger, herunder ægproducenter samt virksomheder inden for ægbranchen.

Danske Æg’s formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor danske og udenlandske myndigheder, andre organisationer via Det Danske Fjerkræraad samt at fremme produktion og afsætning af danske æg og ægprodukter. En række opgaver indenfor blandt andet bekæmpelse af fjerkræsygdomme, miljøforhold med videre er henlagt til løsning via Det Danske Fjerkræraad.