Dansk Gartneri / Sæson

Besøg Dansk Gartneris egen hjemmeside her

Besøg Sæsons egen hjemmeside her

Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneri har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. Dette gøres bl.a. ved at:

- synliggøre det danske gartnerierhverv for herigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet

- styrke gartnerierhvervets omdømme

- sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål

- videreudvikle det danske gartnerierhverv – med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov

Dansk Gartneri er en frivillig medlemsorganisation, der fungerer som forum for en konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets "stakeholdere". Dansk Gartneri vægter nærhed og synlighed til medlemmerne højt.