Dansk Gartneri / Sæson

Besøg Dansk Gartneris egen hjemmeside her

Besøg Sæsons egen hjemmeside her

Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneri har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. Dette gøres bl.a. ved:

- Gennem målrettet arbejde at synliggøre det danske gartnerierhverv for herigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet

- Styrke gartnerierhvervets omdømme

- Tydeligt at sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål

- En aktiv holdning til en videre udvikling af det danske gartnerierhverv – med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov

Dansk Gartneri er en frivillig medlemsorganisation, der fungerer som forum for en konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets "stakeholdere". Dansk Gartneri vægter nærhed og synlighed til medlemmerne højt.