Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.madskoler.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Persondatapolitik for aktiviteten Madskoler

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan personoplysninger behandles i forbindelse med aktiviteten Madskoler.

 1. DATAANSVARLIG
  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
  4H
  25854748
  Agro Food Park 15, Skejby
  8200 Århus
  info@4H.dk
  87405000

  Vores repræsentant er:
  Landbrug & Fødevarer
  25529529
  Axeltorv 3
  1609 København V
  madskoler@lf.dk
  33394277

 2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
  Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
  1. Levering af vores ydelse: Personoplysningerne indsamles og anvendes til administration af 4H’s madskoler, herunder til kommunikation med deltagere og frivillige instruktører.
  2. Foreningsformål: Vi anvender desuden personoplysninger i forbindelse med 4H’s øvrige aktiviteter rettet mod medlemmer og frivillige.
 3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
  Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:
  1. Levering af vores ydelser
   1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer
   2. Almindelige personoplysninger: Familierelation (forældre til tilmeldte børn)
   3. Almindelige personoplysninger: Betalingsoplysninger vedrørende deltagelse på madskole
   4. Almindelige personoplysninger: CPRnummer (på frivillige instruktører)
   5. Almindelige personoplysninger: Præferencer, f. eks tidspunkter for udførelse af frivilligt arbejde
   6. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Børneattester
   7. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger på børn, der deltager på madskole
  2. Foreningsformål
   1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer
   2. Almindelige personoplysninger: Medlemshistorisk, tidligere deltagelse i frivilligt arbejde
 4. KILDER
  Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
  1. Politiet
  2. Pengeinstitutter og betalingstjenester
 5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
  Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:
  1. Levering af vores ydelser
   Salgs- og leveringsbetingelser vedrørende medlemskab til 4H og Madskoler
   Lovgivning
  2. Foreningsformål
   Foreningens vedtægter
   Lovgivning
 6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
  1. Frivillige instruktører modtager navn, tlf. nr. og mail på deres medinstruktører samt på deltagerne på deres Madskole
  2. Politiet
  3. Kommuner
 7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:
  1. Stamoplysninger i op til 5 år fra tilmelding for deltagere
  2. Stamoplysninger indtil ønske om udmeldelse/sletning for instruktører

  Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: Dokumentation overfor tilskudsgivere og revision.

 8. DINE RETTIGHEDER
  Du har følgende rettigheder:
  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Indsende mail herom til madskoler@4h.dk
  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 22.03-2018