Praktiske oplysninger

Madskoler, Etniske Madskoler og '3 dage med Madskoler' er for børn i alderen 8-12 år. Ungdomsmadskoler er for børn i alderen 13-15 år.

Aldersbegrænsningen er besluttet ud fra et fagligt synspunkt. Aldersbegrænsningen tager hensyn til både børn og frivillige instruktører, således at det er afstemt i forhold til indhold samt mængde og intensitet i undervisningen over de fem dage, som Madskoler forløber sig over. 

Hvor og hvornår
Der oprettes Madskoler i perioden ultimo februar til primo juni. Grundet det frivillige afsæt i Madskoler kan vi desværre ikke på forhånd sige, hvor og hvornår alle vores Madskoler afholdes.
 
Præcis hvor og hvornår der afholdes Madskoler, afhænger af hvor og hvornår, der er frivillige, som ønsker at være med. Vi ønsker at tilbyde Madskoler så mange steder i landet som muligt, princippet er derfor, at vi holder Madskoler alle de steder, hvor der er mindst 4 frivillige, som kan og vil i samme område og uge. Vi opretter Madskoler løbende her på hjemmesiden, så snart der er frivillige nok i et givent område. 

Tidsrum for Madskoler
De fleste Madskoler afholdes mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag eftermiddag/aften. Der kan være mindre ændringer i tiderne på enkelte skoler, hvilket i givet fald oplyses af de frivillige instruktører i et deltagerbrev som udsendes ca. 14 dage inden Madskolen starter. 

'3 dage med Madskoler' afholdes som navnet indikerer over tre dage i dagtimerne (kl. 9.00-15.00) i hhv. vinterferier og efterårsferier. 

Gode ting at have med på Madskole
  • Et viskestykke med navn på
  • Grydelapper med navn på
  • Kondisko
  • Tøj barnet kan bevæge sig i (både inde og ude)
  • Solcreme, hvis vejret er til det

Man skal selvfølgelig ikke have madpakke med på Madskolen :-).

Gruppesammensætning 
De frivillige instruktører inddeler børnene i grupper af typisk 4-6 børn. Inddelingen foregår gerne på tværs af alder, således at børnene kan hjælpe hinanden, hvilket vi har erfaring med giver god læring til både de mindste og de største. 

Madskoler er et sted, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene meget hurtigt falder til. De frivillige instruktører vil derfor kun i særlige tilfælde foretage rokader.

Børn med særlige behov
Alle børn er velkomne på Madskoler. Kræver et barn ekstra hjælp, er forældre/værge forpligtet til at selv at sørge herfor (se salgs og leveringsbetingelserne). Det er vigtigt (og et krav), at forældre oplyser omkring særlige behov ved tilmelding. 

Madskolers instruktører
Bag Madskoler står en række fantastiske instruktører. Disse er enten frivillige eller har fået lagt Madskoler ind som en del af deres uddannelse. Fælles for dem alle er, at de har en interesse for at arbejde med børn og/eller mad. Ligeledes har de alle det til fælles, at de ikke får løn for at være instruktører! Der stilles ikke krav til, at vores instruktører har en ernærings- eller kokkefaglig baggrund. Det vigtigste for os er, at instruktørerne har lysten og interessen for at være sammen med børn og lave mad sammen med børn. Madskoler tilbyder instruktørkurser og udarbejder ugeprogrammet således, at alle med lysten og interessen for at blive frivillig kan blive frivillig på Madskoler.

Frivillig/ulønnet arbejdskraft er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret til Madskoler holdes nede. Skulle instruktørerne lønnes, ville deltagergebyret ligge omkring 2.000-3.000 kr. 

Lokaler
Madskoler låner lokaler på folkeskoler til afholdelse af Madskoler. Alle faciliteter (materialer, køkkenudstyr, lokaler mv.) er derfor skolernes. Kvaliteten af landets folkeskoler og madkundskabslokaler varierer meget. Vi tilstræber selvfølgelig at finde skolekøkkener, der er i god stand. Gratis lån af lokaler er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret holdes nede.

Økonomien i Madskoler
Deltagerbetalingen dækker de udgifter, der er forbundet med at gennemføre den enkelte Madskole. Udgifter til koordinering, materialer mv. dækkes af 4H, Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.

Vigtigt i forhold til afbud og flytning af børn 
Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskoler er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til projektkoordinatoren senest 14 dage efter Madskolens første dag. 

Du finder Madskolers salgs- og leveringsbetingelser her.