Praktiske oplysninger

Her kan du læse om alle de praktiske oplysninger i forbindelse med afholdelsen af Madskoler.

Hvad koster det?

Deltagerprisen på Madskoler holdes på et lavt niveau takket være de frivillige instruktører.

Prisen for at deltage på en Madskole / Etnisk Madskole / Ungdomsmadskole indeholder følgende:

- mad og drikke hele ugen
- en flot opskriftsamling
- et forklæde (obs: udleveres ikke på '3 dage med Madskoler')
- medlemskab af 4H for resten af året ( har en værdi à 200 kr. og gælder fra første dag på Madskolen
- og vigtigst af alt: En masse gode oplevelser!

En uge på Madskole koster 570,00 kr. inkl. moms.

En uge på Ungdomsmadskole koster 670,00 kr. inkl. moms.

En uge på Etnisk Madskole koster 245,00 kr. inkl. moms.
Den lave deltagerpris på Etniske Madskoler skyldes, at lokale aktører mv. støtter de enkelte Etniske Madskoler.

3 dage med Madskoler koster 370,00 kr. inkl. moms.

Tilmelding og betaling er sammenfaldende. Vær venligst opmærksom på, at der ved tilmelding til alle Madskoler pålægges et administrationsgebyr på 25,00 kr.

Alder

Madskoler, Etniske Madskoler og '3 dage med Madskoler' er for børn i alderen 8-12 år. Ungdomsmadskoler er for børn i alderen 13-15 år.

Aldersbegrænsningen er besluttet ud fra et fagligt synspunkt. Aldersbegrænsningen tager hensyn til både børn og frivillige instruktører, således at det er afstemt i forhold til indhold samt mængde og intensitet i undervisningen over de fem dage, som Madskoler forløber sig over. 

Hvor og hvornår

Madskoler afholdes primært i starten og slutningen af sommerferien, mens '3 dage med Madskoler' primært afholdes i de kortere ferier (vinterferier og efterårsferier). Grundet det frivillige afsæt i Madskoler kan vi desværre ikke på forhånd sige, hvor og hvornår alle vores Madskoler afholdes.

Princippet for oprettelsen af Madskoler er, at vi afholder Madskoler, hvor der er nok frivillige, som ønsker at være med.
Vi annoncerer de første af sommerferiens skoler i foråret og opretter herefter Madskoler løbende i takt med, at tilmeldingen fra frivillige kommer på plads. 
 
Præcis hvor og hvornår der afholdes Madskoler, afhænger af hvor og hvornår, der er frivillige, som ønsker at være med. Vi ønsker at tilbyde Madskoler så mange steder i landet som muligt, princippet er derfor, at vi holder Madskoler alle de steder, hvor der er mindst 4 frivillige, som kan og vil i samme område og uge. Vi opretter Madskoler løbende her på hjemmesiden, så snart der er frivillige nok i et givent område.
 

Tidsrum for Madskoler

De fleste Madskoler afholdes mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag eftermiddag/aften. Der kan være mindre ændringer i tiderne på enkelte skoler, hvilket i givet fald oplyses af de frivillige instruktører i et deltagerbrev som udsendes ca. 14 dage inden Madskolen starter. 

'3 dage med Madskoler' afholdes som navnet indikerer over tre dage i dagtimerne (kl. 9.00-15.00) i de kortere ferier (typisk vinterferier og efterårsferier). På '3 dage med Madskoler' er der ikke et familiearrangement.

Gode ting at give dit barn med

  • Et viskestykke med navn på
  • Grydelapper med navn på
  • Kondisko
  • Tøj barnet kan bevæge sig i (både inde og ude)
  • Solcreme, hvis vejret er til det

Man skal selvfølgelig ikke have madpakke med :-).

Gruppesammensætning

De frivillige instruktører inddeler børnene i grupper af typisk 4-6 børn. Inddelingen foregår gerne på tværs af alder, således at børnene kan hjælpe hinanden, hvilket vi har erfaring med giver god læring til både de mindste og de største. 

Madskoler er et sted, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene meget hurtigt falder til. De frivillige instruktører vil derfor kun i særlige tilfælde ændre på grupperne.

Børn med særlige behov

Alle børn er velkomne på Madskoler. Kræver et barn ekstra hjælp, er forældre/værge forpligtet til at selv at sørge herfor (se salgs og leveringsbetingelserne). Det er vigtigt (og et krav), at forældre oplyser omkring særlige behov ved tilmelding. 

Madskolers instruktører

Bag Madskoler står en række fantastiske instruktører. Disse er enten frivillige eller har fået lagt Madskoler ind som en del af deres uddannelse. Fælles for dem alle er, at de har en interesse for at arbejde med børn og/eller mad. Ligeledes har de alle det til fælles, at de ikke får løn for at være instruktører! Der stilles ikke krav til, at vores instruktører har en ernærings- eller kokkefaglig baggrund. Det vigtigste for os er, at instruktørerne har lysten og interessen for at være sammen med børn og lave mad sammen med børn. Madskoler tilbyder instruktørkurser og udarbejder ugeprogrammet således, at alle med lysten og interessen for at blive frivillig kan blive frivillig på Madskoler.

Frivillig/ulønnet arbejdskraft er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret til Madskoler holdes nede. Skulle instruktørerne lønnes, ville deltagergebyret ligge omkring 2.000-3.000 kr. 

Lokaler

Madskoler låner lokaler på folkeskoler til afholdelse af Madskoler. Alle faciliteter (materialer, køkkenudstyr, lokaler mv.) er derfor skolernes. Kvaliteten af landets folkeskoler og madkundskabslokaler varierer meget. Vi tilstræber selvfølgelig at finde skolekøkkener, der er i god stand. Gratis lån af lokaler er en vigtig forudsætning for, at deltagergebyret holdes nede.

Økonomien i Madskoler

Deltagerbetalingen dækker de udgifter, der er forbundet med at gennemføre den enkelte Madskole. Udgifter til koordinering, materialer mv. dækkes af 4H, Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.

Vigtigt i forhold til afbud og flytning af børn

Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskoler er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til projektkoordinatoren senest 14 dage efter Madskolens første dag. 

Du finder Madskolers salgs- og leveringsbetingelser her.