COVID-19

Hos Madskoler lever vi naturligvis op til alle gældende retningslinjerne fra myndighederne. Vores vigtigste fokus er at sikre trygge rammer for børn og frivillige.

I 2020 valgte vi at udbyde en corona-særudgave af '3 dage med Madskoler', frem for de originale 5 dages Madskoler. Præcis hvad der afholdes i 2021 afhænger af, hvad der er muligt.

Nedenfor beskrives de retningslinjer, vi arbejder ud fra i relation til COVID-19.

Hovedpunkterne i retningslinjerne 

Hygiejne og rengøring

  • Hyppig og grundig håndvask hos både børn og frivillige. Børnene får introduktion til korrekt håndvask fra morgenstunden første dag. For de tilfælde hvor håndvask ikke er muligt, benyttes håndsprit (fx ved udendørs aktiviteter).
  • Børnene skal selv medbringe eget viskestykke, håndklæde, forklæde samt penalhus som udelukkende bruges af det enkelte barn.
  • De frivillige instruktører sikrer regelmæssig rengøring og desinficering af kontaktflader.

Afstand og gruppeinddeling

  • Aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.
  • Børnene inddeles i køkkenhold af 3-5, hvortil den samme voksne tilknyttes. Børn og voksne er i de samme køkkenhold alle dage.
  • Så vidt muligt gennemføres aktiviteter (med undtagelse af madlavningen) udendørs.
  • Antallet af børn på de enkelte skoler er tilpasset i forhold til myndighedernes anvisninger om, hvor mange personer der må være pr. m2.

Personer med symptomer / i øget risiko
Børn såvel som frivillige med symptomer på COVID-19 kan ikke deltage. Frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 bør ligeledes ikke deltage.

Typiske symptomer ved mild sygdom, ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektioner med feber, tør hoste og træthed. Andre symptomer kan være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. Læs mere om COVID-19 og symptomerne herpå på sundhed.dk. 

Erfaringer fra sommerferiens ’3 dage med Madskoler’
Ovenstående restriktioner blev effektiviseret første gang i forbindelse med ’3 dage med Madskoler’ i uge 32 2020. Erfaringerne herfra har været yderst positive og både frivillige samt forældre melder om gode såvel som trygge oplevelser. 

Fra evalueringen ser vi:

  • 99 procent af de adspurgte forældre siger, at deres overordnede erfaring med Madskoler er rigtig god eller god
  • 100 procent af forældrene fortæller, at de har været meget trygge eller trygge ved at have et barn på ’3 dage med Madskoler’
  • Af de adspurgte frivillige erklærer 100 procent sig helt enig eller enig i, at det har været en god oplevelse.

Læs mere her.