COVID-19

Hos Madskoler lever vi naturligvis op til alle gældende retningslinjer fra myndighederne. Vores vigtigste fokus er at sikre trygge rammer for børn og frivillige.

Vi har taget – og tager – vores forholdsregler i forhold til planlægningen og udviklingen af aktiviteter på Madskoler for at sikre vores deltagere og frivillige instruktører. Nedenfor beskrives de retningslinjer, vi arbejder ud fra, i relation til COVID-19.

Hovedpunkterne i retningslinjerne 

Hygiejne og rengøring

  • Hyppig og grundig håndvask hos både børn og frivillige. Børnene får introduktion til korrekt håndvask fra morgenstunden første dag. For de tilfælde, hvor håndvask ikke er muligt, benyttes håndsprit.
  • De frivillige instruktører sikrer regelmæssig rengøring og desinficering af kontaktflader i minimum samme omfang  som gældende retningslinjer foreskriver det.

Afstand og gruppeinddeling

  • Børnene inddeles i køkkenhold af 3-5, hvortil den samme voksne (i videst mulig omfang) tilknyttes. 
  • Antallet af børn på de enkelte skoler tilpasses i forhold til myndighedernes anvisninger om, hvor mange personer der må være pr. m2.

Personer med symptomer 
Børn såvel som frivillige med symptomer på COVID-19 kan ikke deltage. 

Typiske symptomer ved mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektioner med feber, tør hoste og træthed. Andre symptomer kan være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v.

Læs mere om COVID-19 og symptomerne på sundhed.dk

Konstateret smitte
Ved det tilfælde, at et barn eller instruktør, konstateres smittet, kontaktes Madskolers hovedtlf. nr. 24257456, så vi kan sikre, at alle relevante får den rette information.

Erfaringer fra tidligere Madskoler
Både forældre og instruktører fra tidligere Madskoler melder generelt tilbage, at de har været trygge ved at deltage.

Fra evalueringen af '3 dage med Madskoler' i uge 32 2020 ser vi:

  • 99 procent af de adspurgte forældre siger, at deres overordnede erfaring med Madskoler er rigtig god eller god
  • 100 procent af forældrene fortæller, at de har været trygge eller meget trygge ved at have et barn på ’3 dage med Madskoler’
  • Af de adspurgte frivillige erklærer 100 procent sig helt enig eller enig i, at det har været en god oplevelse.

Læs mere her.