Spørgsmål og svar

Nedenfor findes ofte stillede spørgsmål og svar vedrørende Madskoler:

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, kan du skrive til madskoler@4h.dk

I hvilket tidsrum afholdes Madskoler?

Præcis hvilket tidsrum, de enkelte Madskoler afholdes, besluttes af de frivillige instruktører. De fleste Madskoler afholdes dog mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag aften / eftermiddag. De endelige tider for den enkelte Madskole udsendes per mail ca. 14 dage inden Madskolen starter.

Kan man komme på venteliste til en Madskole?

Ja! Når en skole er fuld, men tilmeldingsfristen ikke er overskredet, kan man nu komme på venteliste. Vi gør dog opmærksom på, at det er meget sjældent at vi oplever frafald.

Mit barn er yngre/ældre end Madskolers aldersgrænse - er det alligevel muligt at blive tilmeldt?

Aktiviteter og opskrifter er målrettet børn i alderen 8-12 år (på Ungdomsmadskoler unge i alderen 13-15). Ligeledes skal aldersgrænsen sikre en homogen børnegruppe.

Man skal som udgangspunkt være inden for aldersgrænsen for at komme på Madskole, men enkelte Madskoler vælger at gøre undtagelser. Hvis du gerne vil have et barn med, der er yngre/ældre end den officielle aldersgrænse, skal du kontakte os på madskoler@lf.dk inden du tilmelder dit barn! Vi kontakter instruktørerne på den enkelte Madskole og melder deres svar tilbage til dig. Instruktørerne bestemmer suverænt, om de ønsker at tillade børn uden for aldersgrænsen.

Er det muligt at skifte Madskole eller afmelde sin tilmelding?

Det er ikke muligt at skifte Madskole, når først man er tilmeldt. Dette skyldes, at Madskoler er et projekt med begrænsede midler, som for en stor del er baseret på frivilligt arbejde. Af hensyn til projektet som helhed, har vi derfor valgt at spare denne administrative byrde.

Ligeledes er der hverken fortrydelsesret eller opsigelsesmulighed på bestillingen, og man vil derfor ikke kunne få pengene retur ved afmelding. I tilfælde af sygdom kan deltagerbetalingen dog tilbagebetales, hvis der indsendes lægeerklæring til Madskoler@4h.dk senest 14 dage efter Madskolens første dag.

Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Hvorfor er der ikke en Madskole i min by / kommer der en Madskole i min by?

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft. Hvor i landet, vi afholder Madskoler, er derfor afhængig af, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. Alle Madskoler registreres her på hjemmesiden så hurtigt, som vi har de frivillige på plads. Hvis man ønsker direkte besked, når der oprettes en ny Madskole i ens eget lokalområde, kan man tilmelde sig vores gratis mailservice.

Hvem kan blive frivillig?

Alle der ønsker at give børn en god oplevelse med mad, måltider og sundhed er velkomne som frivillige på Madskoler. Det kræver ingen særlig uddannelsesmæssig baggrund eller specifikke kompetencer at være frivillig på en Madskole – lysten er det vigtigste!

Det er dog et krav, at du kan fremvise en ren børneattest. 

Hvad kræver det at få en Madskole til min by?

Først og fremmest kræver det 3-4 frivillige instruktører, der ønsker at bruge en uge af deres ferie på Madskolen. Det kræver ikke, at man er ernærings- eller pædagogisk uddannet for at blive madskoleinstruktør – hvis bare man har lysten til at gå i køkkenet med børnene. 4Hs konsulenter hjælper med de praktiske opgaver, som fx at finde skolekøkken, rekruttere børn og evt. finde flere frivillige til madskolen, ligesom vi naturligvis gør, hvad vi kan, for at klæde de frivillige på til opgaven.

Jeg vil gerne være frivillig, men der er ingen Madskoler i mit område!

Vi afholder Madskoler alle de steder, hvor vi kan finde frivillige til at stå for skolerne. De Madskoler der ses under Tilmelding her på hjemmesiden, er kun de skoler, vi allerede har fundet frivillige til. Tøv derfor ikke med at tilmelde dig som frivillig – når vi har fået din tilmelding kan vi nemlig begynde at lede efter flere frivillige i dit område samt lede efter et skolekøkken, hvor Madskoler kan afholdes. 

Det kræver kun 2-3 frivillige mere, for at vi kan oprette Madskoler, så tøv ikke med at spørge i dit netværk, om der er nogen, der vil være frivillig sammen med dig. Så er vi ét skridt tættere på at kunne oprette en Madskole i dit område. 

Jeg er arbejdsløs/på dagpenge – må jeg deltage som frivillig?

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

Er du på dagpenge skal du have godkendt dit frivillige arbejde hos din A-kasse. Vi har desværre oplevet, at A-kasserne behandler Madskoleprojektet forskelligt, herunder hvorvidt de giver tilladelse til, at man kan blive frivillig på en Madskole eller ej. Der er per 26. december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning (overgangsbestemmelse) om udbetaling af dagpenge, som trådte i kraft d. 1. januar 2018. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning i din dialog med A-kassen. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

De der tidligere har fået afslag på at lave frivilligt arbejde på en Madskole, har fået som begrundelse, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I ovenfor nævnte nye vejledning til bekendtgørelsen (se under "Til § 13") står der:

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation. 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En dagpengemodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

Jeg er på efterløn – må jeg deltage som frivillig?

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Vi har desværre tidligere oplevet, at efterlønnere har fået nej til at være frivillig – eller har fået besked om, at de vil blive trukket i efterløn. Dette er forkert. Der er i december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af efterløn. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

  

I bekendtgørelse om fradrag i efterløn står der:

 

”§ 14. Et medlem har ret til at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

 

Stk. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres i op til 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

 

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge finder tilsvarende anvendelse.”

 

Ved definitionen af frivilligt arbejde henvises der altså til definitionen for frivilligt arbejde i dagpengelovgivningen. Denne definition findes i vejledningen om udbetaling af dagpenge. Det vi tidligere primært har været udfordret på er, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I nævnte vejledning (se under "Til § 13") står der:

 

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation.

 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

 

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En efterlønsmodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

 

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere

Hvorfor skal jeg udover deltagerbetalingen også betale et gebyr?

Der er udgifter forbundet med hver transaktion, ligesom systemet kræver vedligeholdelse. Disse udgifter har vi desværre ikke mulighed for at få dækket andet sted end hos deltagerne.

Betalingssystemet er bl.a. etableret med det formål at mindske det administrative arbejde. Hos Madskoler mener vi, det er vigtigt, at de frivillige bruger deres tid på at være sammen med børnene og ikke på en masse administration.

Er Madskoler med overnatning?

Nej Madskoler er ikke med overnatning. Madskoler foregår i dagtimerne.

Hvad sker der, hvis en Madskole bliver aflyst?

I tilfælde af, at en Madskole bliver aflyst, vil de tilmeldte børn og unge få tilbudt plads på en nærliggende Madskole, hvor dette er muligt. Er det ikke muligt at flytte barnet til en anden skole tilbagebetales det fulde deltagergebyr.

Skal jeg som frivillig deltage hele ugen?

Vi ser helst, at vores frivillige deltager hele ugen, da dette giver den bedste dynamik for både børn og frivillige. Kan du ikke deltage hele ugen, modtager vi stadig gerne din hjælp - i så tilfælde er det blot vigtigt, at du melder ud, hvor og hvornår du kan og vil deltage.

Hvordan kan kommunen bidrage?

Mange Madskoler samarbejder med den pågældende kommune, som Madskolen afholdes i. Der er mange forskellige måder, hvorpå kommunen kan deltage aktivt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af Madskoler. 

Kommunen kan fx bidrage med: 

  • Lån af lokaler 
  • Markedsføring overfor børn 
  • Rekruttering af frivillige 
  • Økonomisk tilskud til fx bus

Hvad kræves af skolen, der stiller lokaler til rådighed?

De fleste Madskoler afholdes på folkeskoler. De lokaler, der bruges, er et skolekøkken, et ekstra lokale indendørs til forældreaftenen samt legeområde udendørs og / eller indendørs. 

Skolens rolle er typisk udelukkende lån af lokaler. Herudover vil vi naturligvis meget gerne have hjælp til at udbrede kendskabet om den pågældende Madskole blandt skolens elever og forældre – således at de også får mulighed for at deltage. Dette kan fx være via forældreintranet, opslag på skolen eller uddeling af foldere. Har skolen mulighed for at hjælpe med at søge frivillige eller ønsker nogen af skolens lærere at deltage, er dette naturligvis også meget velkomment.

Hvad tid starter en Madskole?

Madskoler foregår i dagtimerne mandag til fredag (Etniske Madskoler er mandag til torsdag). Præcis hvilket tidsrum, de enkelte Madskoler afholdes, besluttes af de frivillige instruktører. De fleste Madskoler afholdes mandag til torsdag fra kl. 9.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 9.00-14.30. Hertil kommer familiearrangementet, der typisk afholdes torsdag eller fredag aften / eftermiddag. De præcise tidspunkter for de enkelte Madskoler udsendes i et deltagerbrev ca. 2 uger inden Madskolens afholdelse.

Hvad er det maksimale antal deltagere på en Madskole?

Hvor mange børn, der kan deltage på de enkelte Madskoler afhænger af antallet af instruktører og skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har et maksimalt deltagerantal mellem 12 og 20 børn, mens enkelte Madskoler modtager op til hele 30 børn.

Der tages naturligvis hensyn til eventuelle retningslinjer fra myndighederne.

Hvor mange børn deltager på en Madskole?

Antallet af børn på den enkelte Madskole afhænger af antallet af instruktører og skolekøkkenets størrelse. De fleste Madskoler har plads til 16-20 børn. 
 
Der tages naturligvis hensyn til eventuelle retningslinjer fra myndighederne.

Hvor mange instruktører deltager på en Madskole?

På de fleste Madskoler deltager mellem 3 og 5 frivillige instruktører. Antallet af instruktører bestemmer hvor mange børn, der kan deltage på den enkelte Madskole. Generelt anbefaler vi 1 instruktør per 4-5 børn, der kan dog være forskelle afhængig af instruktørernes erfaring med at arbejde med børn.

Hvad er en 2 i 1 Madskole?

2 i 1 Madskoler er to Madskoler, der afholdes på én gang. Det giver plads til flere deltagere.

På 2 i 1 Madskoler deltager mellem 24 og 30 børn.

Hvordan finder jeg ud af, hvor der er Etniske Madskoler og Ungdomsmadskoler?

På danmarkskortet fremgår det, hvor Madskoler er placeret. Etniske Madskoler er markeret med mørkerød og Ungdomsmadskoler er markeret med blåt. I højre hjørne kan du sortere i, hvilke Madskoler du vil se på kortet.