Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.madskoler.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Jeg er på efterløn – må jeg deltage som frivillig?

4H vil meget gerne have din hjælp til aktiviteten Madskoler!

 

Vi har desværre tidligere oplevet, at efterlønnere har fået nej til at være frivillig – eller har fået besked om, at de vil blive trukket i efterløn. Dette er forkert. Der er i december 2017 blevet udstedt en bekendtgørelse og vejledning om udbetaling af efterløn. Det anbefales, at henvise til denne bekendtgørelse samt vejledning. Endvidere er det vigtigt at du understreger, at det frivillige arbejde på aktiviteten Madskoler laves hos børne- og ungdomsforeningen 4H.

  

I bekendtgørelse om fradrag i efterløn står der:

 

”§ 14. Et medlem har ret til at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

 

Stk. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres i op til 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

 

Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge finder tilsvarende anvendelse.”

 

Ved definitionen af frivilligt arbejde henvises der altså til definitionen for frivilligt arbejde i dagpengelovgivningen. Denne definition findes i vejledningen om udbetaling af dagpenge. Det vi tidligere primært har været udfordret på er, at Madskoler er tilknyttet privat erhvervsvirksomhed. I nævnte vejledning (se under "Til § 13") står der:

 

"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 

1) Kontant donation.

 

2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.

 

3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

 

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time."

 

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En efterlønsmodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på aktiviteten Madskoler.

Klik her for at hente notat om organiseringen af Madskoler i relation til dagpenge og efterlønsmodtagere